40% от пълнолетните българи планират да ходят на почивка това лято, а повече от половината (55%) не обмислят ваканция. 5% са тези, които не знаят или все още не са взели решение за почивка през летния сезон.

Това показва проучване на изследователски център "Тренд", посветено на нагласите на българите към предстоящия летен туристически сезон.

По-високи са нивата на планиране на почивка това лято сред младите групи - 18-29 г. и 30-39 г., както и сред живеещите в столицата.

Хората на възраст над 60 години и живеещите в селата са сред тези, които в най-малка степен планират да почиват това лято, което може да се обясни с по-трудната мобилност, финансови причини и здравословно състояние.

Липсата на финансови възможности е основната причина сред посочилите, че не планират да ходят на почивка това лято (70%). 

Една пета от българите, които не планират почивка това лято, декларират, че не са ходили на почивка през летния сезон от между 5 и 10 години. Висок е процентът и на тези, които декларират, че не са ходили на почивка през лятото повече от 20 години - това са в най-голяма степен хората над 70 години.

Всеки четвърти от деклариращите, че планират почивка това лято, посочва чужбина като избрана дестинация.

За 51% от планиращите, водеща опция е българското Черноморие, а 13% посочват почивка в планината. Единствено сред живеещите в София опцията "чужбина" е с лек превес (35%) спрямо възможността да се почива на Черно море (34%).

За планиращите да ходят в чужбина на почивка това лято най-предпочитаното място е Гърция (58%), а след това е Турция (18%).

Близостта на двете ни съседки е едно възможните обяснения за тези нагласи, както и икономически по-изгодните оферти, които предлагат двете държави.

Всеки трети от планиращите да почива в чужбина обаче посочва, че основната причина да избере да почива извън България са по-качествените туристически услуги. Всеки пети пък намира по-добри ценови оферти от тези в България.

Сред деклариращите, че планират почивка на българското Черноморие, категоричен фаворит за 68% от тях е южната част спрямо едва 19%, които предпочитат северното Черноморие. Тези данни се обясняват и с факта, че има по-голямо струпване на развита курортна база в южната част на Черноморието ни.

63% от българите, които планират лятна ваканция, декларират, че ще почиват със семейството си. Малко повече от една четвърт споделят, че ще отидат на почивка това лято с приятели.

Повече от половината българи, които възнамеряват да почиват това лято, казват, че започват да търсят оферти за настаняване по-малко от 2 месеца преди самата почивка. Едва 13% от българите започват да търсят оферти за настаняване повече от три месеца преди самата почивка, а 17% стартират тази дейност между 2 и 3 месеца предварително.

За всеки четвърти (25%) курортът/самото място е водещ критерий при плануване на почивката. Вторият водещ мотив за избор е цената на нощувките - 19%, а наличието на "ол инклузив" пакети е водещо за избора при 13% от планиращите.

Цената на нощувките е в най-малка степен водеща като мотив за живеещите в София, което е обяснимо с оглед на по-високите доходи в столицата. Други 13% от планиращите споделят, че се водят от това да е "тихо и спокойно".

38% от българите, планиращи да почиват това лято, са на мнение, че през последните години България става по-добро място за летен туризъм, а 19% са на мнение, че става по-лошо място. Близо една трета (27%) от българите, планиращи почивка това лято, са на мнение, че няма промяна в условията за летен туризъм в България.

Близо половината от българите (46%), планиращи лятна ваканция, са на мнение, че българските туристи, в сравнение с чуждестранните, не са еднакво обслужвани и не получават същото качество. 37% не споделят това мнение.