Сдружението е отворено за членство на интернет медиите, технологични компании, рекламни агенции и рекламодатели, които активно създават и развиват пазара на интерактивната реклама.Асоциацията е съдадена от водещите Интернет медии, които покриват над 90% от аудиторията в България и събират над 80% от пазара на онлайн рекламата в страната: “Дарик Нюз” ЕООД, “Дир.БГ" АД, “Икономедиа”АД, “Инвестор.БГ” АД и “Нет Инфо.БГ” АД. Учредителите планират да развиват Асоциацията в духа на целите и стойностите на световната организация The Interactive Advertising Bureau (IAB) и да отворят “Интерактив Асошиейшън България“ за членство на технологичните компании, рекламните агенции и рекламодатели в България за по-нататъшно стимулиране и развитие на интерактивната реклама у нас. Основните цели на сдружението са:
  1. Да популяризира интерактивния маркетинг и да подпомага рекламните, маркетинг и PR специалистите, рекламните и маркетинг агенциите, медиа шоповете.
  2. Да споделя най-добрите практики на интерактивната реклама;
  3. Да създава и утвърждава критерии за единна измеримост и професионални и етични стандарти;
  4. Да извършва проучвания в областта на интерактивната реклама и маркетинг и да публикува и разспространява резултатите от тях;
  5. Да подпомага обучението на кадрите в интернет медиите.
Членството в “Интерактив Асошиейшън България (IAB)” дава възможност да се създава среда и стандарти за качество на предлаганите услуги и продукти, да се изграждат и утвърждават професионалнитe и етични норми в бранша, както и да се стимулира саморегулирането на пазара на интерактивната реклама в България.