Министър Светлана Жекова е прецизирала решението за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на "Цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок "1-11 Вранино" и е внесла още едно условие "за по-голяма сигурност на гражданите", обясняват от министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Допълнителните задължения са внесени в документа по предложение на "Зелените" след среща с министъра.

Вижте решението >>>

Жекова вече се ангажира да издаде такава забрана, след като миналата седмица имаше протести заради проучванията във Вранино, а "Зелените" се заканиха да подадат жалба срещу нея, ако не оттегли решението си. Против бяха и от БСП.

С корекциите се допълва текста на т. 2 от условията на решението и се добавя нова т. 7. Всички етапи от проучването на нефт и газ трябва да бъдат съобразени с мораториума на НС от 2012 г. за добив на газ.

Изключва се възможността от използване на незаконосъобразни и неконвенционални методи за проучване и търсене на нефт и природен газ от възложителя. Такива са въглищна газификация, фракинг и CBM технологии, създаващи риск за водата.

Възложителят трябва да предостави и информация и данни за общия ефект от отделните дейности в тяхната съвкупност по отношение на територията на "1-11 Вранино", подземните водоносни пластове и защитените зони, е добавено към точка втора.

МОСВ подчертава, че решението от 26 август 2014 г. не е разрешение, тъй като страна по договора с "Парк Плейс Енержи Корп" за търсене и проучване е министърът на икономиката и енергетиката.

Той е и единствен компетентен орган за издаване на разрешения за търсене и проучване на нефт и природен газ.

Въпросното решение, с поставените задължителни за изпълнение условия в него, гарантира изпълнението на проучвателните дейности в съответствие със законодателството по околна среда, добавят от министерството.

АНКЕТА: Да има ли проучване за нефт и газ в Добруджа?