Това подчерта председателят на БСК Божидар Данев, цитиран от БГНЕС на специална пресконференция по повод междуфирмените задължения и задълженията на държавата и общините към бизнеса. Според него това е дисбаланс, който няма в нито една европейска страна, където държавният дълг е съизмерим с междуфирмения. Това обаче означава, че всички негативи на финансовата криза са прехвърлени на бизнеса, подчерта председателят на БСК.

Общата задлъжнялост на нефинансовите предприятия, в това число и междуфирмената, през 2011 г., расте с 5,2 милиарда лева спрямо предходната година и достига до 163 млрд.лева. Расте просрочената част от тази задлъжнялост, която вече е близо 80 на сто, съобщи на пресконференцията Камен Колев, заместник-председател на БСК. Данните са от най-новото годишно изследване на фирмената и междуфирмената задлъжнялост, което БСК прави за десета поредна година. Според камарата потискащият ефект за бизнеса от задлъжнялостта през 2011 г. се изразява в непостигнат допълнителен растеж на БВП на България от 1,5 - 1,6 на сто. Според него, ако държавата и общините върнат дължимите 350 млн. лв. на бизнеса, то това ще доведе до ликвидиране на няколко млрд. лв. междуфирмена задлъжнялост.

В най-неблагоприятна ситуация са фирмите с персонал от 30 до 250 души, при тях задълженията са най-големи и единственият изход за тях са или закриване на производството или съкращаване на работните места, посочи Данев. Според него голяма част от банките се изживяват като инвестиционни и независимо от високата им капиталова адекватност при част от тях има много рискови кредити. Това тежко финансово състояние се отразява и на обемите, които българският износ осъществява, добави той.

От БСК предлагат спешни промени в законодателството - ускоряване на процедурите по обявяване в несъстоятелност, каза Данев. Да се забранят със закон обявяването на обществени поръчки с отложено плащане - особено в здравеопазването, където поръчките се бавят с до 36 месеца, което се отразява на цените и създава корупционни практики, отбеляза той. Не трябва да има дискриминация и всички стопански субекти трябва да бъдат равнопоставени.

Необходимо е цялостно преструктуриране на високите тарифи в правораздаването, те оскъпяват стойността на кредитите и при ликвидация усложняват процедурите, продължи председателят на БСК. Всички оправдания на политици за високите им доходи са с мотива, че съпругите им са нотариуси, даде пример Данев.

Финансовият сектор не може да стои встрани от проблема с междуфирмените кредити, защото те ще потънат заедно с бизнеса. Те имат достатъчно свръхликвидни средства, но прегледайте портфейлите им да видите колко рискови кредити имат те, отново напомни той. Затова е наложително да се изгради клирингова къща, която по принцип е печеливша институция, твърди не за първи път той. Предлагаме националната банка да въведе единен регистър за цените на всички услуги, каза Данев.


Виц, който най точно описва що е то междуфирмена задлъжнялост

Ленив ден в малко гръцко село. Дъжд се сипе като из ведро, улиците са опустели. Времената са трудни, хората са затегнали коланите, всеки е задлъжнял на някого, всеки живее на кредит. Точно в този ден един богат германски турист решава да се отбие в селото, паркира автомобила си пред скромния местен хотел и влиза вътре. Слага банкнота от 100 евро на рецепцията и казва на собственика, че първо иска да погледне стаите и тогава ще реши дали да наеме някоя за през нощта.

Хотелиерът му дава няколко ключа и в момента, когато чужденецът се качва на горния етаж, той тутакси грабва банкнотата от 100 евро и тича до близката месарница, за да плати дълга си на месаря. Месарят взима банкнотата от хотелиера и хуква надолу по улицата, за да се разплати с фермера, от когото купува прасета. Фермерът взима банкнотата от 100 евро и бързо отпрашва да си плати сметката за храна и гориво към фермерския доставчик. Фермерският доставчик взима банкнотата от 100 евро, която му е дал фермерът, и тича да си плати дълга за вино и узо в местната таверна. Кръчмарят приема банкнотата от 100 евро и мълчаливо я приплъзва към местната проститутка, която в този момент отпива от питието си на бара, и която заради кризата влизала в положение на клиентите си и също предлагала услуги на кредит. Проститутката взима банкнотата от 100 евро и забързва към скромния местен хотел, за да си плати за стаята, която ползва. Собственикът на хотела приема банкнотата и я поставя на мястото, на което е била до преди малко, така, че богатият чужденец да не заподозре нищо.

В този момент, туристът слиза обратно до рецепцията, посяга към банкнотата от 100 евро, като обяснява, че стаите не задоволяват вкуса му, прибира си парите в джоба, качва се в колата си и напуска селото. Никой нищо не е произвел. Никой нищо не е спечелил. Но пък сега вече цялото село се е издължило и гледа на бъдещето с много повече оптимизъм.