БНБ и Български пощи ще бъдат включени в списъка със стратегически обекти, които ДАНС да обследва. Това ще предложи Министерския съвет след кибератаката, която блокира работата на пощите, съобщи министърът на електронното управление Божидар Божанов.

С подготвени вече изменения в Закона за киберсигурност, в него ще се включат "Български пощи и други публични предприятия, които в момента не се контролират от никоя институция по линия на мрежовата и информационна сигурност", добавя Божанов.

"Намерението на министерството и правителството като цяло е да бъдат приети всички подготвени нормативни изменения - в Закона за киберсигурност (за включване на пощите), в постановлението на Министерския съвет за стратегическите обекти, се казва в публикация на министъра на страницата му във Фейсбук.

"Киберсигурността е асиметрична задача. На атакуващите им трябва да намерят една "дупка", а защитаващите се трябва да защитят всичко. Освен това всички мерки за защита не са видими за широката публика, но когато стане инцидент, обяснението за асиметричността звучи като оправдание.

Затова мерките са комплексни, а политиките дългосрочни, с цел намаляване на риска от успешни атаки. И затова искам да споделя какво сме свършили и какво планираме", пише министър Божанов, като предлага от страницата в блога си стратегически текст под заглавие: "Състоянието на киберсигурността в администрацията и пътят напред".

В стратегията са представя завареното в електронното управление, свършеното досега от новия екип и предстоящото тази година. Много са поставените от Божанов задачи и намерения, ще отбележим едно: отваря се "позиция "стажант по киберсигурност", така че да привличаме незавършили студенти с прилични заплати - тяхната експертиза вече е на достатъчно ниво, за да могат да бъдат полезни".

Министърът разкрива, че са блокирани "48 хиляди IP адреса, свързани със злонамерена активност от Русия и Беларус (с първо писмо до интернет доставчиците - 45 хиляди и още 3 хиляди с последващо писмо)".

Мигрирани са почти всички администрации към Защитения интернет възел на държавната администрация, отбелязва Божанов.