Това показват данни на Националния статистически институт, цитирани от БТА. В сравнение с август няма съществена промяна в стопанската конюнктура в промишлеността.
През септември съставният показател "бизнес климат" се покачва с 0.3 пункта в сравнение с предходния месец поради малко по-добрите очаквания за бизнес състоянието на промишлените предприятия през следващите шест месеца (0.6 пункта увеличение на балансовия показател). През септември 2009 г. съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 2.3 пункта в сравнение с предходния месец. Това понижение се дължи на влошените оценки на строителните предприемачи за настоящата бизнес ситуация в предприятията. Строителната активност се оценява като намалена, а и прогнозите за следващите три месеца са в същата посока (7.1 пункта понижение на балансовия показател).
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с един процентен пункт през септември в сравнение с предходния месец. Септемврийската анкета регистрира известно подобрение на очакванията на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.
През септември за втори пореден месец съставният показател "бизнес климат" в услугите се понижава (с 1.5 пункта) след неколкомесечно подобрение. Влошаването се дължи както на по-ниските оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията, така и на по-умерените очаквания за следващите шест месеца.