Броят на нощувките в хотели на територията на целия ЕС през 2009 г. възлизат на 1,5 миларда, което е с 5,1% по-малко спрямо предходната година. След Испания най-посещаваните страни на ЕС са Италия, Германия, Франция и Великобритания. Тези 5 страни натрупват 70% от всички посещения в страните-членки на ЕС.
Швеция е единствената страна, увеличила броя на нощувките, платени от чуждестранни туристи.

Най-голям спад се наблюдава при Латвия (-23,3%), следвана от Литва (-20,4%), Кипър (-19,7%) и Словакия (-18,1%). Повече от половината-56% - от общия брой на нощувките в ЕС са били от местни граждани, а останалите 44% са били на чужденци. Данните на Евростат включват нощувки, прекарани в хотели, както от местни, така и от чуждестранни граждани, които били настанявани по работа или за отдих.