Това заяви председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Валентин Терзийски, цитиран от БТА. Ако масовите сметки сега са 60-70 лева, от средата на февруари те ще станат съответно 64-74 лева, добави той. Терзийски посочи, че промяната на цената на топлинната енергия от 1 януари 2010 г. ще бъде отразена в сметките, които топлофикационните дружества изпращат между 10 и 15 февруари.

Никъде в страната няма да има извънредно отчитане на топломерите заради новите цени, категоричен е Терзийски. Той уточни, че топлофикационните дружества отчитат единствено търговските прибори в абонатните станции и по закон това се извършва всеки месец. Отчитането и разпределението на енергията, която е отразена в топломера в абонатната станция, зависи от договорите, които имат съответните кооперации етажна собственост с фирмите за дялово разпределение, поясни председателят на браншовата организация.

Терзийски добави, че на някои места абонатите на топлофикациите имат договори с топлинните счетоводители за месечно отчитане, на други места - договори за получаване на междинни изчислителни сметки и окончателна изравнителна сметка след края на отоплителния сезон - към май-юни. Ако договорът не предвижда месечно отчитане, увеличението на цената на топлинната енергия ще се отрази в сметката по прогноза, която ще се извърши според утвърдената миналата година от Министерството на икономиката и енергетиката и приета от правителството наредба за изчисляване на дяловото разпределение на енергия.

От "Топлофикация-София" заявиха, че след приключването на отоплителния сезон при изготвянето на изравнителната сметка, тя ще бъде разделена на две - до 31 декември 2009 г. и от 1 януари 2010 г., като по този начин ще бъдат отразени промените в цената на топлинната енергия. Сметките за февруари ще бъдат изготвяни по прогноза според съществуващата наредба за изчисляване.

Новите цени на топлинната енергия са коректно определени от ДКЕВР по отношение на отразяването на повишените разходи за горива, коментира Валентин Терзийски. Основният проблем е, че методът за регулиране, приет през 2007 г. за тригодишен регулаторен период, не съответства на динамиката на икономическия живот в страната и това води до загуби за всички топлофикационни дружества, заяви той. Този метод ще бъде преглеждан тази година и ще се прецени дали да бъде продължен, или да бъде приложен друг, посочи Терзийски. Той смята, че методът за регулиране ще се промени. Според него това мнение се споделя от членове на Асоциацията на топлофикационните дружества и от членовете на ДКЕВР.