Всеки, докоснал се до любовта, дарена му от домашен любимец, често е готов на всичко, за да осигури най-доброто за съществуването на животното. На четириногия приятел се купува скъпа храна, осигуряват му се множество играчки и се облича във всевъзможни цветни дрехи. Едва ли обаче стопаните се замислят за отпечатъка, който любимецът им оставя върху околната среда, а той може да се окаже дори по-голям от емисиите, които се изхвърлят от спортна кола.

Голямо е въздействието, което идва от производството на месна храна за домашни любимци, защото с нея се консумират различни енергийни ресурси. Това я прави значителен източник на емисии на парникови газове.

Наскоро Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент подкрепи нови правила, с които да се приведе етикетирането на храната за домашни любимци в съответствие с етикетирането на органичната храна. Докладчикът Мартин Хауслинг сподели, че с Регламента за етикетирането на органични храни за домашни любимци са направили важна стъпка напред в затварянето на съществуваща празнина в областта на биологичното производство.

Според дългогодишния ветеринар от Хърватия Тамара Ферари, не всички видове домашни любимци водят до трайно замърсяване на околната среда.

Допитахме се до доктор Мила Бобадова, ветеринарен лекар в една от най-големите клиники за животни в българската столица. Тя коментира от какво и как се замърсява околната среда вследствие от отглеждането на домашни любимци. Дава и своите аргументи за това по какъв начин изоставянето и свободното отглеждане на домашни любимци влияят върху популацията на диви животни. Споделя за свои пациенти, пострадали от замърсяването на околната среда, и дава своето виждане относно мненията в различни научни публикации за подлагането на растително хранене на домашните любимци.

Професор Марио Кодряну от Факултета по ветеринарна медицина в румънската столица Букурещ също предлага своето виждане по въпроса - могат ли домашните любимци да бъдат подложени на вегетарианска диета?

Лина Баядсе, която от 8 години се занимава с опазване на животни като доброволец в различни неправителствени организации, а от 2 години е продавач-консултант в магазин за продукти за домашни любимци, споделя ценни наблюдения от своята практика относно поведението на стопаните на домашни любимци. Говори за вредните за природата продукти за животни и какви биха могли да бъдат техните екологични заместители. Завършва с апел към "всички хора, а не само стопаните, да се интересуват и да избират най-екологичните варианти, а не най-удобните - да преизползват и да рециклират".


Подкастите от поредицата "Green Deal" са съдържание, предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg.