17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Дворецът на прокуратора/префекта Пилат (тоест неговата резиденция) не е бил в Йерусалим, а в пристанищния град Кесария, на Средиземно море. В Ерусалим е била само сградата на местната римска администрацията - нещо като днешното кметство. Областта Юдея е била част от по-голямата римска провинция Сирия, управлявана от консул (в случая най-вероятно Луций Вителий). Тоест градът Ерусалим не е бил административен център, за да има там дворец. Не четете романи, а четете Йосиф Флавий или някоя наистина историческа книга!

Не се подигравайте със светите неща, за да не се подиграе Бог с вас!

До randall: исках да кажа: да се покаеш от греховете си!

До randall : гледай да се покажеш от греховете си, преди да дойде Исус Христос( Иешуа) на земята(т.н. Второ пришествие на Христос) за да съди народите (включително и теб), защото ако не се покажеш, ще отидеш в ада. Така че, не богохулствай, а се помоли на Исус за прошка!

Единствените стъпала, които трябва да изкачим са тези в сърцето и душата ни. Вярата е вътре в нас, а Бог е сред нас, дори и ако на полянка в нищото му се помолим. Добре е да се уважава и помни миналото, но аз лично не разбирам това преклонение пред предмети. Ако душата ти не е чиста, ако ще да се влачиш час пред някакъв предмет, това няма да ти издейства нищо, не се ли разкаеш вътре в себе си. Така ги разбирам аз нещата.

Качвал съм се по тези сдтълби преди три години. Наистина е голямо изпитание да се изкачат на колене. Тогава дървената облицовка беше налице. Въпреки това е голям зор.

колко си дебел

По-добре е да гледаме страхопочитателно на тази новина, защото на "зевзеците" ще им излизе през носа, ако се подиграват със свещенни неща!

Хмм, задавали ли сте си въпроса кой ги е нарочил тези неща за свещенни? И какъв е изобщо процесът нещо си да стане свещенно...

Randall_Zwinge

В нейния случай - да пречукаш някоолко стотици милиона души заради него.

Със свещени (пише се с ЕДНО Н) неща не се подиграваме. Само с религии, вери, божества и др. подобни гнусотии, специално създадени за подигравка.

"... Множество вярващи побързаха да изкачат мраморната стълба, пълзейки на колене, както са го правили милиони поклонници преди тях през вековете ..." Религиите са гадна работа...

Просто еврейски бизнес. А тая година пак ли 2 пъти (през две седмици) ще палят благодатния огън?

Само православните имат благодатен огън!

е нали точно православните си празнуваме датите през две седмици. Ние сме 2 седмици преди руснаците и сърбите. Сега и украинците "минават" към нас.

Вместо по колене може ли да се пълзи по гъз, хем е по-удобно, хем и стълбите няма се огъват толкоз?!

Ако ООН се бореше със сепаратизма, както твърди другарят Доналд Тръмб,- щяха да изгонят турците и циганите вън от България,- Но!!! Тенезнаят смисъла на думата сепаратист по смисъла на тълковния речник на българският език. Всяко турско и циганско семейство са сепаратиска организация. „Мир ли е това?” е казал Иван Вазов.

император константин би следвало да ги е пренесъл в константинопол, а не в рим! столицата му е била константинопол и той е управлявал от там, от там е обявил християнството за държавна религия

Не обръщай внимание! То и за Йешуа не съществува абсолютно никакво доказателство, че въобще е съществувал, ама на - и стълби бил катерил.

А свитаците от “мъртво“море?-Дори юдеите, най големите противници на Христос, спряха да твърдят че не е съществувал.

Randall_Zwinge

Къде в свитАците пише за историческата физическа личност Йешуа бен Йосиф? Никъде не пише. Пише за религия, наподобяваща християнството и много по-стара от него. Демек - родил се джизъса, създал религия и тя започнала да съществува 500 години ПРЕДИ раждането му. Бравос... Ашкоолсун... Иначе пише в евангелията. Ама... от близо 70 евангелия, църквата признава само 4. Ами другите?!

Другите евангелия са допълнени и преработени издания!

Randall_Zwinge

Допълнени и преработени от какво? Щото всичките 4 евангелия са написани десетилетия след смъртта... ОКОНЧАТЕЛНАТА И ЗАВИНАГИ смърт на Йешуа. А някои от апокрифните са писани от свидетели. А се носят и легенди, че съществувало и евангелие на Йешуа.

именно, а също и хората би следвало да се замислят като видят стъпалата от сив мрамор- в околията Йерусалим има основно седимненти в жълтеникави тонове - все пак е на входа на пустинята..

Константин става император преди да обяви византион -селище на АНТИТЕ за столица! по късно то е наречено градът на КОНСТАНТИН.

Той започва като имератор на ЗАПАДНАТА римска империя! Даже за известно време ползава София като столица и чак после прави Константинопол.

100% си прав, но забравяш от къде може да са ги взели такетата!!! Ами вариянт 1.Кръстоносците разграбват Константинопол; 2.Турците разрешават на Венецианците да изнесът реликвите от Константинопол, както и каменен материал от двореца... Нашите килимявки са им помагали за това