Коментари - Конституционният съд отхвърли Истанбулската конвенция | Днес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Константин Пенчев си остава голям човек, браво.

Ама руските олигарси дават милиони да пее сър Елтън Джон на сватбите на шибн им отрочета, а на откриването на световното пя Роби Уилямс.

Ама то да пееш е едно , а да приемаш закони и конвенции в интерес на Демократичната Бамбашка педерастия - ей те това вече е нещо съвсем друго ! И понеже явно никък не си умничък , що не попиташ Елтънчето Джон и приятелчето му - що не се пробват да направят някой ГЕЙ парадче в Русия , а ? Ами ще ти отговоря веднага : Щото немедленно ще ги гепнат , осъдят и изпратят да блъскат с чука по траверсите някъде на Дальнем Востоке ! И те това очень хорошо го понимает ! Анадънмо ???

Защо да не пеят? Никой не дискриминира гейовете, стига да не ни налагат така агресивно своите ценности. Това е буквално насилие над хетеросексуалните. Това, дали си рашка, търкиш или американ гейка изобщо няма значение.

А кои са тия 4-ма джендъра?

Румен Ненков, Георги Ангелов, Константин Пенчев и Филип Димитров

За Филип Димитров знаем!

: С "особено мнение" са подписали съдиите Румен Ненков, Георги Ангелов, Константин Пенчев и Филип Димитров. Чети бре...

първите двама са си написали особенното мнение заедно... Чудно кой е бил жената в този съдебен Акт! :-D

Едно умно и правилно решение. Ще излезе че има независим съд.

Само дето по делата с ОПГ ТоплоФЪКация не работат така.....

Ти да видиш!!. Слушам и не вярвам на очите си. Комай все пак нещо свясно можело да се случи у нас противно на бленувания запад по който въздишахме едно време зад оградата..

Въпрос .... Сега това означава ли, че ВСИЧКИ КОИТО ИСКАХА ПОДПИСВАНЕТО Й, СА ИСКАЛИ НАРУШАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА?

Точно това означава.

да

За това няма ли някакво наказание предвидено в закона?

Има Четете Наказателния Кодекс. После подавайте сигнали до Специализираната Прокуратура по чл. 205, ал. 1 от НПК.

Принципът на правова държава присъства в практиката на Конституционния съд с познато и утвърдено съдържание, съчетаващо формален и материален аспект. Днес в европейското правно пространство широко се споделя разбирането за правовата държава, което включва както принципа на правната сигурност – формалния елемент, така и принципа на материалната справедливост – материалния елемент (решение № 1 от 27.01.2005 г. по к. д. № 8/2004 г.). Правовата държава във формален смисъл (държавата на правната сигурност) изисква съдържанието на правните понятия да е ясно и недвусмислено. Повелята за правна сигурност и предвидимост не допуска съществуването на две паралелни и взаимоизключващи се понятия за „пол“. Ратифицирането на Конвенцията би довело до въвеждането в националния правен ред на понятие, противоречащо на конституционно установеното.

Всеки гласувал за ГЕРБ или БСП повече от веднъж, има страх от демокрация, джендъри и самодиви.

Щом от Кремъл са казали, значи и конституцията може да е противоконституционна, защото НЕ съдържа дефиниция на "инжектопляктор", но понеже във вестника Дърева написала, че "инжектопляктор - лоша работа", значи в конституцията можем да допуснем, че би могло да има "инжектопляктор" и следователно конституцията е противоконституционна за всеки случай, че да не би случайно, да чукнем на дърво, да поръсим със захар, да има "лоша работа".

Сега гейовете да си тръгват от България,няма да пречат на нормалните хора.

Ами от тези в КС един дори не е изучавал Конституционно право , има дори една дето не го е учила , но го е преподавала.. Да се чудим ли , че с такива капацитети , се оказва , че единствената Конституция в Европа , на която протоворечи конвенцията се оказва българската. Ами тия хора са ценностно на равнището на Болен , Караканчаката и фатмака Президент. Ами повече от ясно е защо Правосъдието ни е пародоя и най-лошо в ЕС.Вижте тези палячовци и не питайте, те го движат от години.

Това е положението. Нашата Конституция протиоречи на ИК,нашия манталитет противоречи на ИК НАПРАВО НИ ИЗКЛЮЧЕТЕ ОТ ЕС КАТО НАКАЗАНИЕ.

Великобритания не е ли Европа, бе задник? Ами Чехи, Словакия, Унгария, Литва, Латвия, Украина, да не говорим за Люксембург?

СЛАВА на Тебе Господи!!! Велик и славен Бог си Ти! Ти чу хилядите молитви на Твоя народ и отговори! Благодарим Ти Господи !

Коле, Лудньо , ти ли си?Ходиш ли днес до лечебницата, диспанерът да не е в лятна вакация?Горкичкото!

Браво! Имало още мислещи и достойни хора в тази държава!

Абе "АЗ" отдалече си личи, че си с едноклетъчно мозъче, какво общо има дискриминацията с ДЖЕНДЪРСТВОТО - заемане на място в обществото, място което не е характерно за съответният пол поне до края на 19 и началото на 20 век...или си мислиш че в началото на миналият век в България е имало ЖЕНИ лидери на политически партии, че и депутати при положение че жените не са имали право на глас или че е било характерно за жената по това време де е полицай или военен е дано едноклетъчното ти мозъче схване разликата между ДЖЕНДЪР и лесбийка и гей, а ако можеш и да попрочетеш, че през 60-те години на миналият век гейовете и лесбийките започват да се наричат ДЖЕНДЪРИ и да се борят за некакви си свой права,....е ако можеш да мислиш ще разбереш но с едноклетъчно мозъче на гнида едва дали!!!

Жените в БГ са едни от първите всвета,несамо в Европа,които получават право да гласуват през 30-те години. Жената в БГ никога не е била дискриминирана. Нямало е как да стане поличай илинещо друго защото мнозинството бг са живеели на село,и са били земеделци,по това време,което фиксираш. Жените наравно с мъжете са работили на нивата,сороски трол тъп.

Както беше посочено, Конвенцията използва две понятия за пол – „sex” и „gender“. Когато въвежда израза „идентичност, основана на пола“, той произтича от идеята, че социалното измерение на пола е независимо от биологичното. Дистанцирането от понятието „пол“ като биологичен признак – мъж/жена отдалечава Конвенцията от декларираните в нея цели за защита на жените от всички форми на насилие. Вътрешното противоречие в Конвенцията е очевидно при съпоставяне на декларираните в чл. 1 цели на Конвенцията и нейното заглавие с така дадената в Конвенцията дефиниция за „пол“. Впрочем самото определение за понятието „пол“, би било ненужно, ако декларираната цел на международния договор в действителност съответстваше на неговото наименование „…за превенция и борба с насилието над жени…“. Тази двупластовост на понятийния апарат, на смисъла вложен в използваните понятия на практика не води до постигане на равенство между половете, а заличава разликите между тях, с което принципът на равенство изгубва смисъла си.

До dir.bg: "Днес излезе решението на КС за не констициония характер "Инстанбулската конвенция", искам да ви припомня че част от вашата редакционна политика по нея беше да ни изтезвате с ежеденвни статии за домашно и насилие на жени с което се стрянахте да вменявате вина в нас за това, че не я приемаме. Искам да ви кажа, че не съм забравил това и че и вие имате вашите слаби моменти. Според мен би следвало да се извините за това. "

Четиримата съдии с особено мнение е ясно каква ориентация имат. Част от тях са скрити, а други явни... Жените в КС са за уважение. В Библията ясно е написано " Дърво, което не дава плод се сече и се хвърля на огън". Любовта между мъж и жена дава плод, но между мъж и мъж и жена и жена няма как да има плод. Няма!!!

Направо съм изненадан ,веднъж конституционния съд да свърши нещо като хората.Колкото до Филипчо не съм изненадан ,по скоро съм изненадан ,че не гласувал за приемане на ИК

Така декларираните цели на Конвенцията напълно съответстват на основните конституционни принципи на Република България. В преамбюла на Конституцията се подчертава верността на българския народ към общочовешките ценности, сред които изрично са посочени хуманизмът, равенството, справедливостта и търпимостта. Правата на личността, нейното достойнство и сигурност са издигнати във върховен конституционен принцип. Равенството е сред основните начала на действащата българска Конституция. Въведена е изрична конституционна забрана за каквато и да е дискриминация, основана на „пол“ (чл. 6, ал. 2 от Конституцията). Освен като принцип, равенството в достойнството и правата е прогласено и като изначално човешко право в основния закон. В редица конституционни разпоредби то е конкретизирано и е вградено в съдържанието на отделни основни права и свободи. Свидетелство за стремежа на Република България за защита на основните човешки права и по-специално за защита на всички жертви на насилие, включително жените и децата, както и премахването на всички форми на дискриминация и постигането на равнопоставеност, е и действащата законодателна уредба: Наказателен кодекс (обн. – ДВ, бр. 26 от 02.04.1968 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.), Закон за защита от домашното насилие (обн. – ДВ, бр. 27 от 29.03.2005 г.; посл. доп. – ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г.), Закон за закрила на детето (обн. – ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г.), Закон за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. – ДВ, бр. 33 от 26.04.2016 г.), Закон за защита от дискриминация (обн. – ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.). Конституционният съд намира, че въпреки безспорните си положителни страни, Конвенцията е вътрешно противоречива и това противоречие създава двупластовост в нея. Така съдържанието на част от разпоредбите й излиза извън декларираните цели на Конвенцията и нейното наименование.

Абе тия изтрещялници в КС , не се ли усещат, че Конвенцията само на нашата Конституция протовпречи в цяла Европа. Що ли се чудим , че с такива начело съдебната ни система е посмешището на Европа.Тия явно са подбрани така, че и да се наакат да не се усетят от дълбока мъдрост и сенилност в празните им глави.

Не ми пречи че си джендър. Бъди си. Пречи ми че е показно. Разбираш ли?

Знаеш ли колко ми дреме на разни кретени какво им пречи лично на тях?

Браво! Все пак има нещо българско в тях. Аман от педерунгели.

То чак не е за вярване! Браво!

Голем рев настанал! Мъкааааа! Сороспийството в упадък! Ужас! България е оцеляла повече от 1300 години без джендъри и джендърство - значи може поне още толкоз да изкараме без джендъри ;) Съжалявам теа дет се имат за джендъри - ама света не се върти около Вас и нема и желание да се върти около Вас. Свиквайте Вие да се въртите около свето. И със здраве си харчете парите от НПО-тата, ама не се напъвайте много много да давате наклон на обществото - малки сте за такваз работа ;)

отличителна черта на дългите парчета е че са тъпи колкото и да ги повтаряш

Проф. д-р Даниел Вълчев счита, че разпоредбите на чл. 3, буква „в“ и чл. 4, § 3 от Конвенцията не съответстват на принципа на правовата държава, прокламиран в преамбюла и в чл. 4 от Конституцията. Според проф. д-р Вълчев, ратифицирането на Конвенцията би довело до включването в българския правен ред на акт, който съдържа понятия с неясен смисъл, съотношение и обем и влизащи в противоречие с вече установени в законодателството и съдебната практика понятия. Излага още, че е налице и предпоставяне на допълнителни права и на допълнителна закрила на лица, които са определени не по обективни критерии, а в зависимост от техни твърдения относно собствените им вътрешни преживявания. С оглед, на което счита, че чл. 1, чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията не съответстват на принципа на равенство, прокламиран в чл. 6 от Конституцията. Проф. д-р Вълчев привежда и доводи за несъответствие на разпоредбите на чл. 12, § 1 и чл. 14, § 1 от Конвенцията с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от Конституцията.

В становището на министъра на правосъдието се излага позицията, че Конвенцията изцяло съответства на Конституцията и поставя най-напред задължението за предотвратяване и борба с насилието срещу жени в по-широката рамка за постигане на равнопоставеност между жените и мъжете. В становището си по делото, министърът на здравеопазването не заема конкретна позиция. От една страна счита, че не възникват проблеми относно разбирането на понятието „пол“, както и относно прилагането на посочените от вносителите разпоредби на чл. 3, буква „в“, чл. 12, § 1 и чл. 14, § 1 от Конвенцията, тъй като основен признак за определяне на предоставяната с Конвенцията защита е полът, и то не друг, а единствено възможните женски и мъжки пол, съответстващи на тяхното биологично определяне, така както е възприето и от Конституцията, българския правен ред и българската съдебна практика. От друга страна, според министъра, проблем би имало при прилагането на чл. 3, буква „б“, чл. 4, § 3, чл. 12, § 3, при които има отклонение от принципа за биологичните два пола – мъжки и женски. Приема, че поради така вложения смисъл в посочените, а и в други разпоредби на Конвенцията, и липсата на яснота по отношение на използвани в тях категории, има основание за поставянето на въпроса дали и доколко изпълнението на произтичащите от Конвенцията задължения за Република България би било съвместимо в някои части с Конституцията.

Я да се преброим колко сме ЗА и колко ПРОТИВ тази конвенция, нека гласуваме

Как те не се сетиха да попитат народа....

глупости народа вече си каза думата марийке

Народа си казва думата само неофициално, но никой не попита народа официално като гласуват, както се гласува на избори. Официално никой не пита народа за нищо, и затова не се чувстват длъжни да се съобразяват винаги с мнението на народа.

Резултатите към момента са нула ЗА, и 13 против ИК

В становището на президента на Република България е застъпено виждането, че Конвенцията съдържа понятия и изрази с неясен смисъл, което дава основание за различни и противоречиви тълкувания ... Министърът на външните работи счита, че „понятията, нормите и режимът на Конвенцията са в пълно съответствие с конституционните принципи, норми и традиции“. Прави общ преглед на действащото българско законодателство и на съществуващите международноправни ангажименти и стига до заключението, че понятията „gender“, „социално изградени роли“ и „стереотипни роли“, заимствани от социологията, не са нови нито за международноправната доктрина, нито за вътрешното право на Република България. Министърът посочва, че в контекста на Конвенцията терминът „gender“, базиран на двата пола, мъжки и женски, отчита съществуването на социално конструирани роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество счита за подходящи за жените и за мъжете. Излага още, че Обяснителният доклад към Конвенцията изрично посочва, че терминът „gender“ не е предназначен да замести понятията „жени“ и „мъже“, а Конвенцията си служи и с понятието за биологичен пол („sex“), което показва, че понятията „gender“ и „sex“ имат самостоятелно значение. По отношение на задълженията, които ще възникнат за Република България от ратификацията на Конвенцията, след влизането й в сила, в становището се поддържа, че те са изцяло свързани с конкретизиране на мерките по превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие в контекста на реализиране на равенството между половете.

Тези на снимката не са вече обект на Истанбулската конвенция.

По-горе изброените-Филип,Коцето и т.н, т. е.четиримата ще бъдат запомнени,като лизачи и жендъри.Първият си е баш такъФ разсипал селското бълг.стопанство.ЗАПОМНЕН Е!!!!

Джендърите и педерастите са били с особено мнение , нормалните са гласували според Конституцията!

"От конституираните институции становища са представили президентът на Република България, министърът на външните работи, министърът на правосъдието, министърът на здравеопазването и Държавна агенция за закрила на детето." Ха познайте кои от тези становища са били педалски? 1 по-скоро не, 2 - твърдо да, 3 - твърдо да, 4 не, 5 - по-скоро да.

мдаа, като цяло познах...

И ще ни обясни ли някой аджеба, с какво противоречи на Конституцията?! Надуха ни главите с тая Конвенция, баси!!!

Толкова месеца се обясняваше , че няма кой да си губи времето да ти обяснява.Щом досега не си захапал и занапред няма да захапеш.

Тва е пропагандата - да ти надуят главата. С кво да се препитават старите ченгета и партийни секретари. И КС къв да е : удобни им себеподобни. От цяла Европа , само на нашта Конституция противоречи Конвнцията , ами от тия малоумници в КС един не учил конституционно право, единствената конституция , която са учили е Димитровската, тва им е интелектуалната база.

скоро ще те тикнат в казармата редник, там ще разбереш

Не случайно си редник.Има много още да учиш.ТЕ,затова не си разбрал..

Щом КС е на един акъл с Лудото Коле, Каракачанина , Сидеров и Курннелка, значи чакайте правосъдие и съдебна реформа в някоя паралелна реалност. Като гледам олигофренските физиономии начело от Борето Велчев " Прокурора" до баба Цанка, както я наричха още преди 20 години, все са събрани изкуфялници , посмешища, недекватници и ивадени от нафталина номенклатурни чада на последна хранилка, преди да завършат безполезното си , празно и слугинско съществуване.

конституционния съд не раздава правосъдие и не си никакъв конт нито конте

Щом КС е на един акъл с Лудото Коле, Каракачанина , Сидеров и Курннелка, значи чакайте правосъдие и съдебна реформа в някоя паралелна реалност. Като гледам олигофренските физиономии начело от Борето Велчев " Прокурора" до баба Цанка, както я наричха още преди 20 години, все са събрани изкуфялници , посмешища, недекватници и ивадени от нафталина номенклатурни чада на последна хранилка, преди да завършат безполезното си , празно и слугинско съществуване.

Победи дезинформацията и чужди спец служби, победа над ЕС в България ....

глупости

Хаха.. тоя безроден измекяр Ф.Д вместо да виси на някой стълб, станал конституционен съдия.. идеално общество, идеална държава, бравос!

На хора като Филип Димитров с неговото заболяване трябва да им се забрани да работят да му се даде пожизнена пенсия по болест, а те го направили конституционен съдия. До къде водят връзките!! Но от един болен мозък само това може да се очаква.

един-двама като ф.д. и ще обърнат България наопаки дато чорап!!

На Балканите сме само ние. ИК не противоречи на законите, обществените нагласи и разбиранията в Турция, Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина... Все светски настроени държави, където религията не играе роля...

Да , точно така.Ние знаем как да си опазваме децата.Научили сме се покрай турските изпълнения.

Писна ми. Стига сте гледали другите на запад, на Балканите,вАфрика и т.н. . Всеки си е уникален за себе си,и си има свои правила на живот. В нашите не влиза джендърстовото.

Против ИК са предимно възрастните мъже. Единственото нещо , което не може да преживее българският мъж е да не го нарекат "педераст".

Грешиш. Това е победа на българските майки. Ако погледнеш състава на подписалите решението от КС, ще разбереш.

Младите гъзета не са така ли? Не гледай твоята среда, дженка!

Българският мъж не се страхува как ще го нарекат , а кой и с какви мръсотии иска да залее децата му.Няма значение момичета или момчета.

наивник - КС в голяма част от решенията си взима политически решения, т.е. на тия 8 са успяли да им "наредят отгоре" После тяхната роля е някак си да измислят смислени мотиви, като в това конкретно решение тия 8 много са се озорили. Сигурно ще останат в тайна, като гледам в статията и буква няма в тази посока

Гордеем се с вас !!!Поздравления!

Наистина ще се окаже , че България ще се окаже един остров над потопени народи и земи.И всеки оцелял ще търси острова.Потопени от новите идеологии и прекалената цивилизованост водеща до разврат и доминация на плътските и духовни извращения.Бог е с нас БЪЛГАРИ.Щом това се случи значи е с нас.

Ден на траур за бай Бокун и герберугите. Как ще иде при "началниците", как ще му имат вече доверие?

Нито една жена от състава на Конституционния съд - Кети Маркова, Мариана Карагьозова-Финкова, Стефка Стоева, Таня Райковска и Цанка Цанковa, не е подкрепила конвенцията. Сигурно разчитат на други изпитани методи, като 100% провереното "На мен това няма да се случи"

ЖЕНИ И БЪЛГАРКИ

КС отхвърлил ИК?! КС МУ прави сечено?! Много важно! ТОЙ не се съобразява с решенията на КС и за да не съжалява за ЕДИНСТВЕНОТО, което е обещал и не е направил, ще противоконстуитуционства...Има опит с резерва на НЗОК. "Няма мърдане" - нали такъв беше есемесът до герберите за ратификацията на ИК? Пък и М. Кунева ще МУ помага: Georgi Gotev 5 часа · Новата служба на Меглена Кунева, като посланик на ЕС към Съвета на Европа (която си издрапа, след като много емоционално приплака на Могерини) е да се погрижи за ратификацията на Истанбулската конвенция от всички страни членки.

Мислех си, че нагаждачката Кунева е потънала в забвение, а тя пак изпълзя. Още много вреди може да нанесе на България, жалко.

Но този, нашият Конституционен съд 5 месеца ли му трябваха , за да прочете ИК ? Защото, предполагам, Конституцията все пак трябва да са я прочели преди това !

едновременно ми е лошо и ме е срам “8 от 12 съдии приемат, че документът противоречи на основния закон”

Особено мнение на Филип Димитров,Константин Пенчев и другите!Е първия си е джендър отвсякъде,не от сега!

ти му обясняваш като на човек, какво точно е Джендър, то ти лае пак същото насреща.

Бас ловя, че поне един от 8-те конституционни съдии си бие жената вечер

Или мъжа ?

тя го бие, първо с черпака, после с точилката

Интересно, какви са мотивите на тези, които подписаха с особено мнение.

Джендърите се преброиха ;)

да не се изложим пред чужденците

не е ли по-интересно какви са мотивите на другите 8? що не дадеш предположения в конституцията пише "мъжът може да бие жена си" може би и за това документът противоречи с нея

Случилото се с Истанбулската Конвенция е просто една брилянтно проведена от външни сили акция. Оказахме се с най-слабите защитни сили в цяла Европа. И тук би следвало да възникнат много въпроси като например независима ли е България изобщо и каква защита има националната ни сигурност. Днес конвенция, после избори.

Чак пък брилянтно - съвсем стандартно. Ние вусснаците сме специалисти в подобни неща, правим ги докато спим даже