17-11-2017 20-11-2018

Коментари

... нерде ЯмбУл, нерде Стамбул... ама някой списател в дирбг е бил гладен и изял две букви...