Жителите на съставните селища на община Бургас могат да заплатят дължимите данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци без да пътуват до общинския център, информират от местната администрация.

Посещението на място става по следния график:

 • 10.04.2024 г. - с. Извор
 • 11.04.2024 г. - с. Миролюбово
 • 12.04.2024 г. - с. Брястовец
 • 15.04.2024 г. - с. Маринка
 • 16.04.2024 г. - с. Драганово
 • 17.04.2024 г. - с. Братово
 • 18.04.2024 г. - с. Твърдица
 • 19.04.2024 г. - с. Равнец
 • 22.04.2024 г. - с. Димчево
 • 25.04.2024 г. - гр. Българово
 • 26.04.2024 г. - с. Изворище

За улеснение на данъкоплатците Община Бургас предоставя възможност за плащания в брой и чрез ПОС терминали в Центровете за административно управление.

Справки за задължения и плащания чрез виртуален ПОС терминал, могат да се правят и на официалния сайт на Община Бургас с ПИН код, който е посочен в годишните съобщения, а може да бъде получен лично или от упълномощено с писмено пълномощно лице в Дирекция МПДТР - ул. "Александровска" № 83.