Започнаха дейностите по обновяване на ВиК инфраструктурата в град Царево. Първа копка на обекта днес направиха кметът на общината инж. Георги Лапчев и директорът на ВиК - Бургас ЕАД инж. Ганчо Тенев. Дейностите в морския града са включени в първия етап на "Интегриран воден проект на Област Бургас", който водопреносното дружество изпълнява от 2020 година.

По него в 13 населени места ще се извършва рехабилитация на ВиК инфраструктура, ще се изграждат и нови водопроводи и съоръжения. Общата стойност на проекта е близо половин милиард лева, а подобектът в Царево е с бюджет от близо 6 млн. лева без ДДС. В морския град се предвижда реконструкция на над 3 километра водопроводна мрежа и над 1 километър канализационна мрежа. В Царево трябва да се изгради и 1 км нова водопроводна мрежа, както и воден резервоар, който да се използва при кризисни ситуации и прекъсване на водоподаването, стана ясно от думите на кмета Лапчев.

"Ще се изгради допълнителен водоем. Това ще даде сигурност на града в тежките моменти с недостиг на вода. Само преди няколко седмици започнахме друг обект от този воден цикъл на областта, който се намира в Лозенец. Там вече се работи активно. В Царево ще се работи и през летния сезон, но изпълнителите ни увериха, че това по никакъв начин няма да попречи на спокойствието на туристите", каза кметът на Царево Георги Лапчев.

По думите му с допълнителния водоем ще бъде осигурен допълнителен резерв от вода, която би стигнала на целия град за няколко дни. "Това ще ни позволи известна свобода, ако има някакви проблеми по трасето. Подобно нещо се прави и в Лозенец, като на практика двата резервоара ще бъдат като скачени съдове", допълни Лапчев.

Първата копка беше направена на улица "Мандрата". По проект е предвидено към новата ВиК инфраструктура да бъде свързан и новият квартал, който се оформя в района, посочи кметът на Община Царево. "При зимна консумация, водата може да стигне и за повече дни", каза от своя страна директорът на ВиК-Бургас Ганчо Тенев.

Освен сигурност за жителите, дейностите по инфраструктурата в Царево ще отговорят и на изискванията за съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, пречистването и ефективността на системите и съоръженията. "Водоснабдяване и Канализация" ЕАД - Бургас изпълнява мащабния ВиК проект в Бургаска област - "Интегриран воден проект за област Бургас" по приоритетна ос 1 "Изграждане на ВиК инфраструктура" с финансиране от Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС), съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Договорът за дейностите в Царево беше подписан в края на август миналата година.