Община Несебър бе одобрена за финансиране от Министерството на образованието и науката по проект "Разширение на ДГ "Слънце" и реконструкция на покрива на съществуваща сграда в к.к. Слънчев бряг - запад, гр. Несебър, общ. Несебър". Проектът ще започне да се изпълнява веднага след Нова година. Предвижда се детската градина да се разшири, като към съществуващата сграда се пристроят помещения, в които ще се обособят нови детска и яслена групи. Разширението ще е едноетажно и включва оформяне на нов музикален салон. Проектиран е отделен вход за новите две групи. Ще се направи реконструкция на покрива на сградата.

Плановете на Общината за изграждане на съвременна учебна база на Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" също са в процес на изпълнение. След успешно проведени преговори, Oбщината ще придобие имот, с който ще окрупни парцела на гимназията и ще започне проектни дейности за нова училищна сграда.

Благоустрояването на Слънчев бряг - Запад е една от основните задачи, която Община Несебър си е поставила. Както навсякъде дейностите по изграждането на инфраструктурата са последващи частната строителна инициатива.

Всяка година от общинския бюджет се заделят средства, с които поетапно се извършват оформянето на улиците, тротоарите и парковите пространства в Слънчев бряг. Последната придобивка за гражданите, живеещи в комплекса, са монтираните на три места подземни контейнери за събиране на отпадъци по нов екологичен начин, съобразен със статута на Слънчев бряг като световен курорт.

Улици и тротоари бяха изградени около стадиона, като района бе изцяло завършен и осветен. Изградени улица и осветление има в районите на: "Аркадиас" и Холидей клуб"; "Вива клиник" и близката складова база; х-л "Бумеранг" зад х-л "Вела"; "Гранд Камелия" и др. Около супермаркет "Младост" бяха монтирани осветителни стълбове.

Осветени бяха още районите на "Сънданс вилас, пощата и др. Ремонт и отводняване на пътя бяха извършени на кръстовището на Стария възел и главния път за Варна. Нова улица с паркоместа бе изградена зад х-л "Кокиче" в близост до ПГТ "Иван Вазов". В района на "Афродита палас" и "Пасат" бе оформена улица и кръстовище.

Един от големите проекти, които Общината осъществи, е реконструкцията на кръговото кръстовище на входа на Слънчев бряг. Старото съоръжение вече не отговаряше на съвременните нормативи за пътно строителство. С реконструкцията бяха изпълнени изискванията за обезопасяване на движението на пешеходци и автомобили през зоната, която е с целогодишно интензивно натоварен трафик.

Общината получи национално финансиране, чрез което бяха осигурени близо 1 400 000 лева за "Повишаване на енергийната ефективност на бл. "Роза" и бл. "Странджа", к.к. "Слънчев бряг" в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Една от най-ценните придобивки за гражданите на общината, живеещи в Слънчев бряг, е многофункционалната сграда, която бе изградена преди няколко години в центъра на комплекса. В нея се помещават: Клубът на пенсионера; офиси на Общинска администрация - касов салон, където да се плащат местните данъци и такси; кабинет на ГРАО; кабинет за индивидуални срещи на гражданите с ръководствата на община Несебър и Общински съвет; залата за колективни срещи и мероприятия.

Община Несебър ще продължава да влага средства в благоустрояването на всичките си селища чрез изграждане инфраструктурни обекти и ще следи за доброто състояние на публичните пространства.