През четвъртото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 217 жилищни сгради с 1345 жилища в тях. Това става известно от обобщените данни за периода на Териториалното статистическо бюро "Югоизток" към Националния статистически институт (НСИ).

За последните три месеца на миналата година са издадени и 44 разрешителни за строеж на нежилищни сгради с обща разгърната площ (РЗП) от близо 100 000 квадратни метра. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 34,8 на сто, а жилищата в тях - с 31 на сто, а общата им застроена площ - с 35,3 на сто. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради са с 46,7 на сто повече, а тяхната РЗП - с близо 108 на сто.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с почти 17 процента. В същото време обаче жилищата в тях се увеличават с 98 на сто, а разгънатата им застроена площ - със 70 сто. Регистриран е ръст на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 69,2 процента а при разгънатата им застроена площ - над четири пъти.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 217 жилищни сгради с 1284 жилища в тях. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 185 процента, жилищата в тях - с близо 50 на сто, а тяхната РЗП - с 40,5 на сто. Броят на започнатите други сгради са повече с 58,8 на сто.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 5,9 на сто, а жилищата в тях - с 33,5 на сто, а общата им застроена площ - с 21,7 на сто. Започнатият строеж на други видове сгради намалява с 27 процента.