Домашният социален патронаж в Бургас има възможност да запише още хора, нуждаещи се от безплатната социална услуга "Топъл обяд". Условието, на което трябва да отговарят хората, желаещи да им бъде доставена безплатна храна, е личният им доход да не е повече от 505 лв. Това съобщиха от местната Община.

Предоставянето на топлия обяд се реализира на място до домовете на крайните потребители всеки работен ден и включва супа, основно ястие, хляб и два пъти седмично десерт.

Желаещите трябва да получат, попълнят и подадат заявление-декларация по образец на адреса на Домашния патронаж на: ул. "Иван Богоров" 20.

Община Бургас изпълнява програмата "Топъл обяд" по проект на Оперативната програма "Програма за храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 г.

Хората, които могат да се възползват от услугата, са: лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи; лица, обект на социално подпомагане; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи - граждани на трети страни.