РДНСК Бургас издаде заповед за премахване на незаконен преместваем обект на плаж "Каваци-юг", съобщиха от Дирекцията за национален строителен контрол.

На 17 май служители на РДНСК Бургас са проверили плажа и са съставили констативен акт с установените нарушения. В схемата за поставяне, одобрена от министъра на туризма, е включен "Преместваем обект номер 32 - заведение за бързо хранене" с приблизителна площ 144 кв. м. и допълнителна търговска площ 66 кв. м.

На 9 юни служители на РДНСК Бургас са направили повторна проверка на плажа, при която е установено, че е започнат монтаж на преместваемия обект, но без издадено разрешение за поставяне от главния архитект на община Созопол. На 10 юни началникът на РДНСК Бургас издава заповед за премахване на обекта.

На 9 юни е направена проверка и на плаж "Смокини-север", където е установено, че е започнат монтаж на шест преместваеми обекта - три заведения за бързо хранене, склад, шатра за водно-тракционни услуги и тоалетна с душ, за които на 1 и 2 юни са издадени разрешения за поставяне от главния архитект на община Созопол.

За територията на всички морски плажове липсва наредба, определяща изискванията и ограниченията за поставяне на преместваеми обекти, посочват от ДНСК. Това води до изпълнение на сглобяеми строежи с монтажни стоманобетонни фундаменти върху морските плажове, в т. ч. и на плаж "Смокини-север", съгласно одобрени от министъра на туризма схеми за разполагане на преместваеми обекти в границите на определената площ според Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Тези схеми са изработени по възлагане на концесионера.

От ДНСК посочват, че министърът на туризма е одобрил схемата на обектите на плажа "Каваци-юг" на 27 април 2021 г., а схемата за плаж "Смокини - север" на 10 май 2021 г. На свой ред РИОСВ Бургас издава одобрително становище за преместваемите обекти на плаж "Смокини - север" на 12 май 2021 г.

ДНСК не е получила правомощия по Закона за устройство на територията за извършване на проверки на проектите и разрешенията за поставяне на преместваемите обекти на морските плажове. Единствено има задължението да констатира незаконните такива и да издава заповеди за премахването им, припомнят от строителния надзор.