На националното военноморско учение с международно участие "Бриз 2018" днес, 17 юли, започна изпълнението на предварително планираните епизоди на море. Под командването на командира на флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Мален Чубенков корабите от многонационалното оперативно съединение напуснаха Пункта за базиране Бургас, Пристанище Бургас и излязоха на море.

Те извършиха преход, по време на който бяха отработени задачи по осигуряване на безопасен маршрут, свободен от морски мини, за преминаване на корабите при напускане на пункта за базиране и пристанището и съвместно маневриране в състава на тактическата група, след което заеха районите за отработване на планираните епизоди.

Действията на корабните групи включват: отработване на задачи по откриване и отразяване атаки на бързоходни лодки; водене на бойни действия с надводен противник самостоятелно и в състава на групите през деня и нощта; приемане и предаване на товари по вертикален способ от вертолет от българските ВМС; тактическо маневриране; търсене на мини; свързочни учения и борба с подводен противник.