През август е планирано изкърпване на 40 000 кв. м от пътя през Ришкия проход, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Става дума за отсечка от второкласния път Шумен - Карнобат. Ще бъде подобрено състоянието и на отсечката на територията на община Сунгурларе, преминаваща през селата Прилеп, Лозарево и Вълчин. От АПИ уточниха, че през месец май са били изкърпени над 2000 кв. м настилка.

Програмата на Пътната агенция предвижда основен ремонт на 90 км от второкласния път. От тях 47 км са на територията на област Бургас, а останалите около 43 км са в област Шумен. Целта е подобряване на състоянието на отсечката, носимоспособността на пътната конструкция и отводняването. В момента се изработва технически проект за ремонта на пътя. Договорите с проектантите са подписани през октомври и ноември 2022 г.

Проектът се разработва в три етапа. Към момента са извършени проектантско-проучвателните работи за първия междинен етап. Предстои те да бъдат приети след разглеждането им от експертен технико-икономически съвет в АПИ, планиран за септември. Предвижда се техническият проект да бъде готов в началото на 2024 г. Прогнозният срок за започване на основния ремонт на трасето е 2025 г.

Докато бъде осъществен основният ремонт, Областното пътно управление - Бургас, ще поддържа отсечката чрез текущи ремонти, допълват от Агенция "Пътна инфраструктура".

В края на юни министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков се срещна с представители на строителния бранш и обяви, че в бюджета на АПИ са заложени 1,2 млрд. лв. за ремонт и пътна поддръжка.