15 млн. лв. са заложени в бюджета за довършване на спортната зала "Арена Бургас". Това потвърдиха от Министерството на финансите, след отправено питане по Закона за достъп до обществена информация. Междувременно, одитен доклад показва авансови плащания на фирми, достигащи до 100%, съобщава БНР Бургас.

Въпросните 15 милиона лева са заложени в бюджета и в неговата актуализация. Те са поискани от Министерството на младежта и спорта на база на приоритети, включени в коалиционното споразумение на предишните управляващи. За да бъдат отпуснати, са необходими редица документи, в това число и финансова обосновка, каквито не са представени и парите не са усвоени.

Една от причините това да не се случи е одит, поръчан от същото министерство и изготвен през лятото, който показва сериозни нарушения при продължаващия вече осма година строеж на спортната зала. Сред тях са фрапиращи авансови плащания на някои от фирмите, посочва заместник-председателят на партия "Средна европейска класа" Стоян Царев.

"Тук имаме нещо, което е фрапиращо и което би учудило всички бизнесмени в частния бизнес. Тъй като на практика е уговорено 100% авансово плащане още преди изпълнение на предмета на договора. Независимо от уговорените неустойки в чл. 10 от договора, ако изпълнителят не достави и въведе в експлоатация предмета на договора, ще дължи като неустойка само 20% от стойността на договореното. Какво по-хубаво от това за изпълнителя", коментира Царев.

Стойността на залата с оборудването, при планирани около 38 млн. лв., вече е около 80 и трябваше да бъде построена за 4 години, пояснява той.