Дневният център за деца с увреждания в Морската градина в Бургас ще бъде оборудван с подходяща техника за специализирани занятия. Това съобщиха от общината. Ново обзавеждане ще има в залата за лечебна физкултура и рехабилитация, в кабинета за психолог, логопед, в залите за индивидуална и групова работа, психосензорната стая, трапезарията, кухнята и в три спални помещения. Към момента е внесено необходимото сензорно оборудване, пособия за игра, обучение и рехабилитация на децата - тактилни пътеки, гумена "бъркотия", музикална уредба, пъзели, интерактивен фиброоптичен килим и др.

В процес на доставка са уреди за залата по лечебна физкултура, съобразени с нуждите на целевата група, които да допълнят комплексното въздействие от терапевтичните дейности. Предстои да бъде обособен кът за отдих на открито, в непосредствена близост до сградата, със зона за съоръжения и сензорна градина.

Центърът разполага с 10 кабинета. С децата работят психолози, социални работници, арттерапевти, логопеди, ресурсни учители и др. Посещенията са свободни. Децата могат да остават през целия ден. Пространствено и функционално сградата има капацитет да осигури подходящи условия за дневна грижа на 30 деца и възможност за консултативни услуги до 60 места.