Вдига се минималната работна заплата

stat
08:27  |  1 януари 2013 | Бизнес / Редактор Елица Петрова /  
Държавните служители ще имат повишение на заплатите си Държавните служители ще имат повишение на заплатите си

Минималната работна заплата от 1 януари 2013 г. става 310 лева. Във връзка с увеличаването на минималната работа заплата се променя и размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми и мерки безработни лица.
 През 2013 г., се увеличава заплащането на ромските медиатори, назначени на работа по Националната програма „Активиране на неактивните лица” – 340 лв. за лицата със средно образование и 450 лв. за наетите психолози и мениджъри на случай.

Променя се размерът на средствата, заплащани при обучение на обучители – до 200 лв. при не по-малко от 40 учебни часа. (старият размер беше 500 лв. и не е обвързан с броя на учебните часове).

Увеличава се размерът на средствата за насърчаване на териториалната мобилност – за транспортни разходи за представяне пред работодател – до 20% от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост (до 62 лв.) ежемесечно; за транспортни разходи за посещение (отиване и връщане) на населеното място по постоянно местоживеене един път в месеца, когато обучението е с продължителност над 1 месец – до 60 лв. на човек ежемесечно.

Промени в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация предвиждат минималните размери на основните месечни заплати на служителите, които не достигат новия размер на минималната работна заплата за страната, определен от 1 януари 2013 г. на 310 лв., да бъдат увеличени до него.

От 1 януари до 31 март 2013 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да е 145 лв.
Последно в Бизнес


Маринов: 2017 г. - ”нагоре по стълбата, която води надолу”

Без съмнение, годината бе трудна, тревожна и нервна. Истината е, че от крехките тенденции на икономически напредък се възползват малка част от българите.