Само 12 процента от учениците отиват на училище с желание, а близо 1/4 от тях са отегчени в часовете. Това сочи социологическо изследване, проведено сред 350 младежи на възраст от 14 до 18 години в четири училища във Варна. Основният извод от него е, че нарастването на проявите на насилие в училище е свързано с увеличаващия се брой на конфликтите в училищната среда, предаде БНР.

Според дългогодишния учител по философия и социолог Георги Георгиев, съвременните ученици не са наясно с ролята си в учебното заведение: "Ние, на първо място, в рамките на нашите препоръки, казваме, че трябва да започне диалог за ценностното осмисляне на училището, а не училището - строго и единствено като натрупване на някакво задължително знание".

 Над 72 процента от децата споделят, че в тяхното училище е имало прояви на насилие. Повече от половината изследвани ученици споделят, че водят повърхностни и формални разговори с родителите си, свързани с бита и оценките в училище.