Най-замърсен с морски отпадъци е плажът на Канал 2, Варненско езеро, а най-чист е на Дуранкулак. Това каза пред"Фокус" Мирослава Робинсън, началник отдел "Опазване на морските води и акватории" в Басейнова дирекция "Черноморски район".

"Тенденцията се потвърждава през последните две години като количества отпадъци. А най-чисти, т.е. с най-малко количество отпадъци по влажните ивици за 2017 година, е плажът на Обзор, при детските лагери, а за 2018 година е плажът на Дуранкулак (Северен)", коментира Робинсън.

"Най-често се натъкваме на опаковки от снаксове и т.нар. бързи храни, но в най-големи количества са цигарените фасове, мокрите кърпички, които изобщо не са за пренебрегване. Хората масово не знаят и мислят, че те се разграждат, но това не е така, опасни са за морските обитатели, те не ги разграничават от обичайната си храна, поглъщат ги и съответно загиват.

Изключително често, в северната част на крайбрежието, където се извършва мониторинга на Дуранкулак и Крапец, голяма част от опаковките, цигарените кутии са с румънски надписи, т.е. отпадъците имат румънски произход, съответно наблюдаваме трансграничен пренос на морски отпадъци върху българската част от Черно море", обясни началникът отдел "Опазване на морските води и акватории" в Басейнова дирекция "Черноморски район".

Тя уточни, че за 2019 година е приключила пролетната кампания за морски отпадъци, но резултатите ще бъдат готови в края на годината.

"За 2017 година са събрани около 78 хиляди броя отпадъци, което е повече от 3 тона и единствено от 10 избрани от нас ивици. За 2018 година броят е по-малък - 50 хиляди броя, което е около 3 тона, т.е. имаме тенденция за намаляване на количеството. За мен това е резултат от редица дейности, които извършваме, с цел осведомяване на обществеността за негативното въздействие на морските отпадъци върху морската околна среда и съответно човешкото здраве. Ние извършваме регулярни и координирани кампании за почистване на плажовете, отново със същата цел и съответно резултатът е повишена  култура на обществото и знания за вредата от морските отпадъци", каза още Мирослава Робинсън.

На въпрос как ще повлияе на ситуацията Стратегията за пластмаси, която беше приета от ЕК и е в сила от 10 юни, а страната ни има срок от 2 година да се адаптира към нея, тя отговори, че това е изключително важна стъпка.

"Стратегията за пластмасите е резултат от количествата морски отпадъци, които са открити и това, което е резултат от замърсяването на морската околна среда. И ако се тръгне по обратния ред е необходимо да има превенция за производството на пластмасовите отпадъци, които са неразградими и съответно са огромна част от морските отпадъци, това е и идеята на стратегията", коментира Мирослава Робинсън, началник отдел "Опазване на  морските води и акватории" в Басейнова дирекция "Черноморски район".