Общинските съветници във Варна одобриха промени в Генералния план за организацията на движение в града, с които се забранява достъпът на коли в Морската градина. Ако решението не бъде обжалвано, то ще влезе в сила до три дни след публикуването му на интернет страницата на Общинския съвет.

Приетите промени предвиждат в парка да могат да влизат с колите си само живеещи в зоната, както и хора с документ за инвалидност. Достъпът ще става със специално издадени от Общината пропуски. Колите на МВР, Бърза помощ, Пожарната ще имат неограничен достъп. Това ще е валидно и за екипите на компании, които работят по отстраняване на някакви аварии. Зареждането на търговските обекти ще става между пет и осем часа сутрин.

Съветниците приеха и бюджетните разчети и лимити, които ще играят ролята на общински бюджет до приемането на държавния. За делегирани държавни дейности Варна очаква да получи малко над 270 милиона лева. Прогнозираните местни приходи са 405,5 милиона лева, а средствата от европейски фондове - близо 54,5 милиона. За капиталови разходи са планирани 253,6 милиона лева.