34 са зоните в Черноморския регион, за които има потенциален риск от наводнение. Те са определени след анализ и са записани в Актуализирания план за управление на риска от наводнения, който се изготвя всяка година от експерти на Басейновата дирекция във Варна.

Наводненията в Черноморския регион нанасят сериозни материални щети, понякога отнемат и човешки животи. В много случаи на стихията се противодейства трудно, казват експерти.

"Бедствието в Царево ни предупреди, че няма как да избегнем подобни екстремни явления, въпреки наблюдаваната суша зачестява появата на такива екстремни явления, които се изразяват в локални поройни наводнения и нанасят много щети на инфраструктурата", заяви пред БНТ директорът на Басейнова дирекция - Черноморски регион Явор Димитров.

Черноморието е район застрашен както от речни, така и от морски наводнения. С промените в климата сериозна заплаха са поройните дъждове.

"Тук има 2-3 по-големи реки. Основно са реки с малки водосбори, които имат главно пороен характер. Това са именно реките, които се вливат в Черно море", каза хидроинженерът Николай Лисев.

През последните годините районите с потенциален риск от наводнения е намалял.

Експертите потвърждават, че, ако инфраструктурата се поддържа добре и редовно се почистват коритата няма да има наводнения.