Пленумът на ВСС взе решение, че Съдийската колегия трябва да разгледа искането за становище от съдии в Апелативния специализиран наказателен съд за това дали чрез проверката на ВКС по делото срещу Десислава Иванчева и Биляна Петрова се прави опит за оказване на влияние върху вътрешното убеждение на съдиите по делото. И дали инициирането на такава проверка по неприключило производство е правомерна и допустима, съобщи БТА.

Писмото на единадесет апелативни съдии с искане за становище беше изпратено до Пленума на ВСС, но той взе друго решение. И председателят на ВКС Лозан Панов, и главният прокурор Сотир Цацаров заявиха, че въпросът е изцяло от компетентността на колегията на съдиите.

Колегията трябва да вземе решение по въпроса на 11-12 декември.

Проверката на ВКС е за организацията на дейността на съда по делата срещу Иванчева и Петрова, колко на брой са те, как са се регистрирали и образували делата, как е бил избран съдия-докладчик и членовете на съдебните състави и спазени ли са сроковете за произнасяне.

На 16 ноември Специализираният съд пусна двете подсъдими под домашен арест, а още същият ден прокуратурата протестира това решение на съда пред горната инстанция, която малко по-късно разгледа искането. Апелативният съд реши променената мярка да не се изпълнява, докато не му бъдат изпратени необходимите документи, които да позволят разглеждането на делото по същество.

Все още съдът не е излязъл с определение дали мярката на Иванчева и Петрова ще остане "домашен арест".