Единодушно с 11 гласа "за" прокурорската колегия на ВСС гласува, че в докладите на атестационната и етичната комисия няма пречки Иван Гешев да продължи напред в процедурата по избор на нов главен прокурор.

Прокурорската колегия приеха докладите на двете комисии за професионалните и нравствени качества на единствения кандидат за обвинител №1, които от близо месец са публикувани и на интернет страницата на ВСС.

В доклада на атестационната комисия е записано, че Гешев отговаря на изискванията за стаж. А също така, че високият му професионализъм е допринесъл за неговото кариерно развитие.

В доклада на етичната комисия е записано, че не са налице пречки Иван Гешев да продължи напред в надпреварата. Не е нарушил етичния кодекс.

Атестационната комисия към прокурорската колегия на ВСС ще предостави на председателя на ВКС Лозан Панов събраната за Иван Гешев информация по делата му, гласуваха още единодушно 11-те члена на прокурорската колегия. Повод за решението е писмо на Панов, с което той поиска пълна справка за влезлите в сила присъди по всички актове на Гешев.

"Очаква се на 15 октомври Комисията по атестиране и конкурсите да вземе решение, с което да прецени вида и обема на информация, който ще бъде предоставен на г-н Панов по неговото искане", обяви говорителят на Прокурорската колегия Даниела Машева.

Според нея и в сегашния доклад на комисията относно професионалните качества на Иван Гешев има достатъчно изводи и констатации относно качеството на неговата работа. Тя се преценява и чрез изготвянето на актуална атестация, а последната такава за Иван Гешев е с най-високата оценка - много добра.

Даниела Машева допълни още, че ще бъде предоставена и подробна информация относно броя и вида на прокурорските актове, внесени от Иван Гешев в съда. Според данните 233 души са осъдени с влязло в сила съдебно решение, вследствие на актове, изготвени от Гешев.

Оттук нататък изборът на главен прокурор ще продължи с изслушване на единствения кандидат, което ще се проведе на 24 октомври. Тогава Гешев ще трябва да представи и защити пред Пленума на ВСС своята концепция за това как ще управлява работата на държавното обвинение, както и да отговаря на въпроси от магистратите. Гласуването ще се проведе в същия ден.