Под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се проведе Национално съвещание на Прокуратурата на Република България, на което бяха представени приоритетите на обвинението. Участие в съвещанието взеха Мария Павлова, заместник на главния прокурор, административните ръководители на апелативните, окръжните и военно-окръжните прокуратури, завеждащите отдели във ВКП, ВАП и следствието, както и членове на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов набеляза приоритетите пред работата на прокуратурата и следствието - активната работа по делата, свързани с нелегалния трафик на мигранти с оглед засиления мигрантски натиск над страната, престъпленията, причинени от шофьори, управляващи моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и разследванията срещу лица с имунитет.

Главният прокурор обърна специално внимание на срочното приключване на досъдебните производства, в т.ч. и на тези, които след закриването на Специализираната прокуратура са били разпределени към окръжните прокуратури. "Едно разследване в продължение на 3-4 години е лошо правосъдие, а бавното правосъдие води до недоверие в обществото към работата на съдебната власт", подчерта Борислав Сарафов, като изтъкна, че бързината не следва да се отразява на качеството на работата на прокурорите и следователите.

В рамките на Националното съвещание на ПРБ с участието на членовете на Прокурорска колегия на ВСС бяха дискутирани и въпроси от организационен и административен характер.

Предстои и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и заместник главният прокурор Мария Павлова да стартират обиколки на апелативните райони, за да проведат срещи с прокурорите и следователите по места.