Районна прокуратура в Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу адвоката П.Щ., който заблуждавал свои клиенти с цел имотна облага. Той ги измамил, като заявил, че завел и спечелил гражданско дело срещу решение на Районен съд в Разлог и ще ги снабди с нотариален акт за собственост на имота, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Обвиняемият е адвокат в кантора в Благоевград.

В началото на 2014 г., като пълномощник на З.М. възбудил и поддържал заблуждение у Т.М., че по подадена от него жалба в Окръжния съд е образувано гражданско дело. В тази връзка трябвало да бъде внесена сумата от 300 лева за "вещи лица".

След като взел парите, той заявил на Т.М., че спечелил заведеното от него въззивно дело и ще предприеме действия за прехвърляне собствеността на имота в полза на В.А., с нотариален акт за дарение. За тази цел взел 120 лева за скица и данъчна оценка.

Отново чрез въвеждане в заблуждение, адвокатът поискал 480 лева за изповядване на нотариален акт за дарение, с който Т. М. щял да дари на В.А. имота. За тази "услуга" му били дадени още 500 лева, при положение, че М. не бил собственик на имота.

В действителност обаче заявяваното от него на клиентите не отговаряло на истината.

С определение на съда, връчено му на 21.11.2013 г., адвокатът е бил уведомен да представи документ за внесена по сметка на Окръжен съд - Благоевград държавна такса за въззивно обжалване в размер на 125 лева в едноседмичен срок. Той не я внесъл, поради което с определение на съда жалбата му била върната.

Предстои делото да продължи в съда.