Спецсъдът върна на прокуратурата делото срещу пловдивския кмет Иван Тотев, заместника му Димитър Кацарски и кмета на район "Западен" Димитър Колев.

Защитата се мотивира, че има допуснати грешки в обвинителния акт, които трябва да бъдат отстранени. Съдия Даниела Костова уважи искането им.

Тримата са обвинени в престъпление по служба. Става дума за изграждането на зоокът в Пловдив. Според прокуратурата с действията си тримата са осигурили облага от 689 хил. лв. за фирма "Запрянови 03" ООД, на която е възложена работата по строителството на зоокъта без обществена поръчка, а с пряко договаряне.

Според съда са основателни възраженията на защитата свързани със съдържанието на обвинителния акт. И напомни, че делото веднъж вече е било върнато на прокуратурата от окръжния съд в Пловдив за отстраняване на нарушения в обвинението, което обаче не е било направено в цялост.

Съдът отчете, че обвинението не е ясно, пълно и логично, както и че няма конкретика на деянието извършено от подсъдимите. Липсват данни за умисъл и съучастие между обвинените лица.

Съдия Костова допълни, че "пороците" в обвинителния акт трябва да се отстранят, защото те биха се пренесли и върху присъдата.

Определението на съда подлежи на протест пред апелативния спецсъд в 7 дневен срок.

Защитата на подсъдимите заяви по време на заседанието, че има основания за прекратяване на делото, и че изложените обстоятелства в обвинението на съставляват престъпление, но съдът каза, че по този въпрос не може да се произнесе в разпоредително заседание, а само след като делото започне по същество.

След края на заседанието кметът Иван Тотев отказа да коментира пред медиите.

Прокурорът по делото Димитър Петров, заяви, че ще протестира пред горната инстанция опредлението на съда. Той каза още, че съдът се е възползвал и е прочел определението на пловдивския окръжен съд. Според него посочените от спецсъда нарушения в обвинителния акт са вече отстранени.