Окръжният съд в Кюстендил реши да бъде конфискувано имущество за близо 2,5 млн. лева от Пламен Галев и Ангел Христов, известни като Братя Галеви, съобщи "Лекс". 

Делото за конфискация срещу двамата започна преди 8 години, след като през 2012 г. бяха осъдени на по 5 години затвор за ръководство и участие в организирана престъпна група за рекет. Галев и Христов обаче не влязоха изобщо в затвора, защото успяха да напуснат страната преди окончателното решение на Върховния касационен съд.

След това антикорупционната комисия внесе в съда в Кюстендил искове срещу тях и семействата им за отнемане на имущество за 4 250 189 лв.

В крайна сметка съдът уважи по-голяма част от тях, като от решението му става ясно, че разликата между приходите и разходите на Галев е за над 10 000 минимални заплати, а при Ангел Христов е близо 5000.

"Разходите са превишавали приходите с тези суми, от което се обосновава извода, че ответниците не са притежавали достатъчно средства за придобиване на процесните недвижими вещи, МПС, дружествени дялове в търговски дружества и парични влогове, следователно липсва законен източник на средствата за придобиване на това имущество. По този начин съдът счита, че е установена още една предпоставка за исканата гражданска конфискация - да е придобито в рамките на проверявания период имущество на значителна стойност, за което не е установен законен източник на вложените в придобиването му средства", се казва в решението на съдия Татяна Костадинова.

Според съда може да се направи и обосновано предположение за косвена връзка между престъпната дейност на Братя Галеви, свързана с изнудване за имотни облаги и придобитото от тях имущество.

"Тези доходи са били прикривани с осъществяването на разпоредителни сделки на дружества, регистрирани в офшорни зони", пише в мотивите си съдия Костадинова.

Според решението на съда на конфискация подлежат и имотите на Галеви в село Ресилово до Сапарева баня, въпреки че собствеността им е била прехвърлена. Според съда това е станало с "абсолютно симулативни" сделки и за строежа, и за прехвърлянето им, а в хода на делото е станало ясно, че съпругите на двамата издирвани бегълци от правосъдието нямат никакъв принос за придобитото имущество.

Конфискувани ще бъдат и пари на Пламен Галев от продажба на автомобили. Съдът обаче е отхвърлил искането на антикорупционната комисия за отнемане на голяма част от парите по банкови сметки на осъдените, защото не били налични към внасянето на иска в съда.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.