Софийският градски съд допусна за вписване в регистъра на политическите партии и партията на бившия служебен премиер Стефан Янев - "Български възход". 

Политическата формация бе учредена на 19 юни, след като Янев подаде оставката си като военен министър в кабинета "Петков". Един месец по-късно в СГС бе подадена молбата за регистрация на партията. На учредителното събрание са събрани над 800 декларации, а впоследствие - и 3608 подписа на граждани, които искат да станат част от "Български възход".

На съдебното заседание днес, "Български възход" беше представлявана от двама адвокати. Прокурорът по делото заяви, че няма възражения за вписването на партията. Пред медиите адвокат Янита Тончева заяви, че няма притеснение за вписването на партията.

Пред магистратите е представено и удостоверение за уникалност на името, издадено по надлежния за това ред от Софийски градски съд и от което е видно, че посочените от заявителя Стефан Янев име и абревиатура не повтарят тези на друга партия, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа и други знаци.

Решението подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от узнаването му пред Върховния касационен съд независимо от предпоставките за допускане на касационно обжалване.