Предаденият на съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура във Варна данъчен служител от Териториална дирекция на НАП Илиян Т. бе осъден от Варненския окръжен съд, който му наложи наказание една година пробация със задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично за срок от 1 година, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител, също за срок 1 година. Признатият за виновен за укриване на данъчни задължения в големи размери Илиян Т. е осъден да заплати на държавата причинените имуществени вреди в размер на 8394 лева, както и направените разноски по делото.

Подсъдимият Илиян Т. в качеството на физическо лице избегнал плащането на данъчни задължения в големи размери, като подал годишна данъчна декларация за придобитите през 2007 г. доходи. В нея той потвърдил неистина за размера на облагаемия доход. Посочил сумата от 7544, 80 лева и дължим данък върху този доход в размер на 1036 лева вместо реално получения доход за облагане през годината в размер на 45 530 лева.

Въпреки липсата на други доходи извън работата му като данъчен служител, подсъдимият периодично внасял различни суми по няколко свои банкови сметки през цялата 2007 г. На 3 април 2007 г. данъчният закупил гараж и земя, като платил на продавачите сумата от 14 082 лева в брой. Според заключението на съдебно-счетоводната експертиза разходите за живот на подсъдимият надвишават с 37 985 лева приходите му.

Присъдата може да се обжалва или протестира пред Апелативния съд във Варна в 15-дневен срок.