Kонституционният съд отхвърли искането на главния прокурор Иван Гешев, с което той поиска да бъде отменено изискването да бъде изслушван поне веднъж на три месеца от правната комисия в Народното събрание и възможността парламентът да дава препоръки към неговите доклади, съобщиха от КС.

Касае се за две разпоредби в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които бяха оспорени от обвинител № 1.

Решението е прието единодушно. То все още не е публикувано и не са известни мотивите на конституционните съдии.

В искането си до КС Иван Гешев посочи, че с правилника си Народното събрание недопустимо е разширило конституционно предвидения контрол на законодателната над съдебната власт. Според главния прокурор чл. 25 противоречи на принципа за разделението на властите и на прогласената от основния закон независимост на съдебната власт. 

Този текст от правилника на практика допуска обсъждане по всяко време, което обезсмисля възможността за реално обобщаване на информацията относно процесите в развитието на криминогенната обстановка и води до недопустима намеса в дейността на прокуратурата. Определянето на срок за провеждане на обсъждане по посочените теми е прекомерно, излиза извън системата на контрол и възпиране на отделните власти и може да се определи като вмешателство в независимостта на съдебната власт, посочва главният прокурор.