109 жалби срещу битовите условия в ареста са подали за последните шест месеца отстранената кметица на столичния район "Младост" Десислава Иванчева, заместничката й Биляна Петрова и жена, лежала с тях в следствения арест на ул."Майор Векилски" №2 в София, съобщиха от Министерство на правосъдието.

От ведомството уточниха, че всяка жалба и сигнал на задържано в ареста лице се проверява от горестоящия административен ръководител.  Проверки се извършват и от Инспектората към министъра на правосъдието, а трите задържани са били уведомени по надлежния ред за резултатите.

От Министерството на правосъдието опровергаха информацията, че условията в ареста, в който пребивават Десислава Иванчева и Биляна Петрова, не съответстват на законовите изисквания. От там уточниха, че задържаните сами трябва да се грижат за хигиената в помещенията, които са със собствен санитарен възел. Затова им се дават кофи, метли, парцали и препарати. На всеки арестант се осигурява най-малко 2 пъти седмично време за къпане. При свиждания задържаните могат да получават хранителни пратки с до 5 кг хранителни продукти и до 5 кг плодове и зеленчуци. Те се проверяват от надзирателите.

Ето и пълното съобщение на Министерство на правосъдието:

Арестът на бул. "Г.М. Димитров" №42 и арестът на ул."М-р Г.Векилски" №2 са съобразени и отговарят на условията за пребиваване на задържани лица, в съответствие с чл.43 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Всички задържани лица в двата ареста са поставени в еднакви условия за пребиваване, които са необходими за поддържане на физическото и психическото им здраве, и уважаване на човешкото им достойнство.

Спалните помещения (килии) в арест "М-р Г. Векилски" №2 са еднотипни като изграждане и оборудване. Те отговарят на изискванията за минимална жилищна площ от 4 кв. м. в спално помещение за всяко задържано лицe и са оборудвани със самостоятелни легла за настаняване, метални маса и столове, метални шкафчета за съхранение на разрешени вещи и предмети.

Във всяка килия има достъп до дневна светлина чрез два прозореца, укрепени със защитни решетки, които се демонтират през лятото, а през зимата достъпът до свеж въздух се осъществява чрез метални клапи. Във всички спални помещения се осигурява изкуствено осветление - постоянно и резервно. Изградена е аспирационна система, която осигурява непрекъсната циркулация на въздуха в килиите и общите помещения.Всички помещения разполагат със собствен санитарен възел с непрекъснат достъп до течаща вода.

Санитарният възел е отделен от останалата част на килията с масивна преградна стена с височина 1,2 м. Подът на санитарния възел е с трайно подово покритие - плочки теракота, а стените са облицовани с фаянсови плочки, което дава възможност хигиената в помещението да се поддържа на необходимото ниво. Хигиената в килиите се поддържа от задържаните под стража лица, на които се предоставят необходимите препарати и средства за поддържане - кофи, метли, парцали и др.

На всяко задържано лице най-малко два пъти седмично се осигурява време за къпане. Всекидневно, при тяхно желание, се осигурява достъп до топла вода за хигиенизиране на помещенията, в които пребивават, личен тоалет и пране на дрехи и бельо, както и други нужди по тяхно искане.

Всяко задържано лице има право на храна - закуска, обяд и вечеря, като в двата ареста тя се доставя три пъти на ден от Софийския затвор. Храната отговаря на разпоредбите на закона, според които следва да е достатъчна по химически и калориен състав, съгласно таблици, утвърдени от министъра на правосъдието, съгласувани с министъра на здравеопазването и министъра на финансите.

За нуждите на задържаните лица в двата ареста има обособени лавки, в които е предоставена възможност с лични средства да пазаруват хранителни и битови продукти по избор. Задържаните под стража лица могат да получават хранителни пратки и други разрешени вещи по време на свиждане, които могат да съдържат до 5 кг. хранителни продукти и до 5 кг. плодове и зеленчуци. Според нормативната уредба, те биват подлагани на проверка от надзорно-охранителния състав на ареста.

В двата ареста се осигурява ежедневен престой на открито на задържаните лица през светлата част на денонощието. В ареста на ул. "М-р Г.Векилски" № 2, престоят на открито се осъществява в обособени три отделни заграждения във вътрешния двор на ареста, с цялостен достъп до външна среда с пряка слънчева светлина, естествен достъп и циркулация на свеж въздух, гимнастически уреди.

Задържаните под стража лица имат право на телефонни разговори за времето от 8:30 ч. до 17 ч. на определените за целта места - престой на открито и арестните коридори.

Обискът на задържаните лица и претърсване на помещенията, съгласно закона, се извършва планово и извънредно при наличие на основания за откриване на неразрешени вещи и предмети. Обискът на задържаните лица се извършва от длъжностни и поемни лица от същия пол, по начин, който не уронва достойнството на задържаните лица.

Към двата ареста има обособен Медицински център, който осъществява медицинска помощ и грижа за всяко задържано лице. Центърът се състои от директор, който се намира в ареста на ул."М-р Г.Векилски" №2, лекар ординатор, отговарящ за задържаните лица в ареста на бул. "Г.М.Димитров" № 42, лекар по дентална медицина, който обслужва задържаните лица от двата ареста, фелдшер и медицинска сестра. Към Медицинския център са привлечени външни специалисти-консултанти: невролог, кардиолог и дерматолог, които осъществяват консултации на място, без да е необходимо допълнително извеждане на задържаните лица.

На задържаните лица всяка седмица се осъществява амбулаторен медицински преглед. При спешна необходимост, прегледът е незабавен. Задържаните лица при необходимост и по съответен законоустановен ред биват настанявани за лечение във външни болнични заведения.