17-11-2017 20-11-2018
Защо Турция не напредва към ЕС?

Кръстосан огън

Защо Турция не напредва към ЕС?

28.06.18 | 174 гласа
Снимка: БТА
Съвет на Европейския съюз по външни отношения

Съвет на Европейския съюз по външни отношения

Турция все повече се отдалечава от ЕС. Поради това преговорите .за присъединяване на Турция на практика са в мъртва точка. Не се предвижда отваряне или затваряне на преговорна глава и не се предвижда никаква дейност по модернизиране на митническия съюз ЕС-Турция. Наблюдаваме постоянно и тревожно отстъпление на правовата държава и основните права и влошаването на независимостта и функционирането на съдебната система. Изразяваме съжаление за диспропорционалните мащаби и обхват на взетите мерки след опита за преврат: наказателните мерки срещу журналисти, университетски преподаватели, депутати и членове на политически партии, правозащитници и потребители на социалните мрежи.

Йомер Челик, министър за ЕС на Турция

Йомер Челик, министър за ЕС на Турция

Няма да приемем избирателния подход на ЕС към отношенията с Турция: въз основа на своите интереси ЕС ще вижда в нас ключова страна за сътрудничество по въпросите, свързани с миграцията, борбата срещу тероризма, транспорта, енергетиката, но при това няма да избягва антитурските изказвания и няма да изпълнява ангажиментите си, поети пред нас. Изявленията на Съвета на ЕС за за това, че нашата страна се отдалечава от ЕС са лицемерни и не съответстват на действителността; те са противоречиви, субективни, нечестни и трагикомични. И са пълни с предразсъдъци.

79.31% гласували: 174 20.69%
Вие подкрепихте Съвет на Европейския съюз по външни отношения
Вие подкрепихте Йомер Челик, министър за ЕС на Турция