Българската конституция гарантира свобода на вероизповеданията, а религиозните групи могат да извършват дейността си без да се регистрират, но регистрираните вероизповедания получават държавна субсидия. Това се посочва в частта за България в ежегодния доклад на Държавния департамент на САЩ за религиозните свободи в света през 2019 година.

Конституцията признава източноправославното християнство като "традиционната" религия на страната, а Българската православна църква по закон е освободена от необходимостта да се регистрира.

През април Върховният касационен съд осъди 13 мюсюлмански лидери за разпространяване на салафисткия ислям, за който съдът постанови, че е антидемократична идеология. Един имам е бил осъден на една година затвор, пише в доклада.

През декември Пазарджишкият окръжен съд е осъдил 14 ромски мюсюлмани за подкрепа за "Ислямска държава", съдействие на чуждестранни бойци, подбуждане към война и разпространение на салафисткия ислям. Тринайсет от тях са получили ефективни присъди затвор, а един е получил условна присъда. През август българското правителство е регистрирало мюсюлманската общност Ахмадия. Мюсюлмански лидери са заявили, че няколко общини са им отказали разрешение да строят нови религиозни обекти или да възстановят вече съществуващи. Българският парламент е приел законови актове, които позволяват на религиозните групи да отложат за 10 години плащане на данъци и такси върху високи приходи и осигуряват шесткратно увеличение на държавната субсидия за Българската православна църква и мюсюлманската общност. Множество съдебни решения са анулирали забрани на местни власти за информационно-просветителска дейност на Свидетелите на Йехова. При все това полицията в няколко общини е продължила да застъпва позицията, че тази религиозна група не може да раздава своя литература на улицата или да обикаля жилищата от врата на врата с цел информационно-просветителска дейност, пише в доклада на Държавния департамент на САЩ за състоянието на религиозните свободи в България.