Руският президент Владимир Путин удължи до края на 2025 г. срока на действие на своя указ, който в отговор на западните санкции ограничи вноса и износа на определени продукти и суровини от страната. Новият документ е публикуван на официалния портал за правна информация, предаде ТАСС.

Предишната версия на указа за прилагане на специални икономически мерки в областта на външноикономическата дейност, подписан на 8 март 2022 г., беше в сила до 31 декември 2023 г., сега срокът е удължен до 31 декември 2025 г.

Този указ налага ограничения върху износа от страната и вноса в нея на определени продукти и суровини (с изключение на стоките, превозвани от граждани за лични нужди) по списък, одобрен от правителството. Този списък включва по-специално технологично, телекомуникационно, медицинско оборудване, превозни средства, селскостопанска техника и електрическо оборудване, внесени преди това в Русия. Освен това беше ограничен износът на някои видове дървен материал, торове, суровини за химическата промишленост, зърнени култури и др.

Указът на Путин от 8 март 2022 г. беше един от документите, приети от руските власти в отговор на "недружелюбните действия на Запада" след началото на "специална военна операция".

Преди това на 28 февруари и 1 март 2022 г. бяха подписани укази относно валутната сфера и специалната процедура за транзакции с лица от "неприятелски страни", на 5 март - документ за временната процедура за плащания към кредитори от страни, които са приели санкции срещу Русия.

Друг указ за допълнителни мерки за осигуряване на финансова стабилност в областта на валутното регулиране беше подписан на 18 март същата година. На 31 март президентът на Руската федерация подписа указ за реда за плащане на доставките на природен газ за неприятелски страни в руски рубли, а през май - указ за контрасанкции срещу чуждестранни физически и юридически лица.

Освен това през март 2022 г. правителството на Руската федерация премахна отговорността за така наречения паралелен внос и разреши вноса в страната на търсени оригинални чуждестранни стоки без съгласието на притежателите на авторските права (съгласно одобрения списък от продукти).

През първата половина на 2022 г. и следващите месеци бяха взети други решения от руските власти в отговор на санкциите, включително документи за недружелюбни страни, за специални икономически мерки във финансовия и горивно-енергийния сектор и т.н.