Над 460 хиляди предумишлени убийства са били извършени в света през 2017 г. Това значително превишава броя на убитите в резултат на въоръжени конфликти, които през същата година са били 89 000. Данните се съдържат в публикуван днес във Виена доклад на Службата на ООН за борба срещу трафика на наркотици и организираната престъпност, предават ТАСС и БТА. Докладът е озаглавен "Глобално изследване на проблемите с убийствата" и съдържа данни за 2017 г.

Най-голяма част от жертвите на престъпни действия са били мъже (81 %), сочат данните в документа. Основната част от умишлените убийства е в страните от Северна и Южна Америка (173 000), след което идват Африка (163 000) и Азия (104 000).

Европа е на последно място с 22 000 предумишелни убийства.

През анализираната 2017 г. в света са били убити 87 000 жени. ООН изтъква, че жените все по-често са жертви на домашно насилие. Почти 50 000 жени са убити от съпрузите си, от бившите си мъже или от други членове на семейството, като основен мотив е ревност или страх от раздяла. В доклада се отбелязва, че дейността на организирани престъпни групи се явява основна причина за по-голямата част от предумишлените убийства.

Причина за половината от битовите убийства е прекомерната употреба на алкохол и на наркотици.

Същевременно днес ООН разпространи и друга негативна статистика - две трети от хората по света нямат достъп до правосъдие, съобщи Фондация Томсън Ройтерс. Данните са от изследване на Специализираната работна група за правосъдие, която е партньорство между членове на ООН, граждански групи и частния сектор. Групата е констатирала, че 5,1 милиарда души страдат от липса на правосъдие. В това число влизат над 1 милиард, които нямат юридическа идентичност и над 2 милиарда, които работят неофициално без договори и закони за защита на труда.

Над 2 милиарда души нямат законови доказателства за собствеността върху жилищата си и поземлените си права. Над 40 милиона души са в капана на модерното робство, над 12 милиона души няма национална идентичност, а над 200 милиона души живеят в общества без върховенство на закона, показват още данните. 1,5 милиарда души имат съдебни проблеми, които не могат да разрешат, защото не знаят към кого да се обърнат или защото съдебната система е прекалено скъпа или несправедлива. Предоставянето на достъп до правосъдието за всички е една от амбициозните глобални цели, които са си поставили членовете на ООН до 2030 г. редом с изкореняването на глада и неравенството между половете. По-късно този месец ще има среща на високо равнище, на която ще се обсъжда напредъкът по изпълнението на тези цели.