Оксфордският речник определи думата на 2019 година - climate emergency, което буквално означава спешен случай с климата.

Посоченото значение е обаче е "ситуация, при която са нужни спешни мерки, за да се ограничат или прекратят климатични промени и да се избегнат евентуални необратими екологични щети в резултат на това".

Употребата на това словосъчетание се е увеличила с 10700% от септември 2018 година до същия месец на тази. Причината е, че темата за климатичните промени се коментира все повече и обхватът на осведоменост сред различните общности нараства, обявиха в страницата на Оксфордския речник в в Тwitter.