Безпрецедентен брой случаи на вируса на високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) са докладвани при диви и домашни птици от юни до септември в Европа. Това е публикувано в сайта на Европейския орган по безопасност на храните.

В предходните години през летния период не е имало случаи или са били установени само по няколко. Цялостният ВПИП сезон 2021-2022 г. доведе до най-голямата епидемия, наблюдавана досега в Европа, съобщи БТА.

Между 11 юни и 9 септември 2022 г. са докладвани 788 открити случая на инфлуенца в 16 държави от ЕС/ЕИП и Обединеното кралство, съответно 56 при домашни птици, 22 при отглеждани в затворени помещения и 710 при диви птици. Необичайното постоянство при дивите птици е продължило през лятото и се наблюдава в 15 европейски страни. Вирусът е достигнал колониите за размножаване на морски птици на северното атлантическо крайбрежие, причинявайки масова смъртност, особено в Германия, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство.

Силно заразните диви птици представляват постоянен риск от инфекция за домашните. От юни до септември броят на огнищата при домашните птици е намалял в сравнение с предходните месеци, но е повече от пет пъти по-висок в сравнение със същия период на предходната година.

"Със случаите, открити при домашни и диви птици до септември, настоящата епидемия очевидно все още продължава. Тъй като започва есенната миграция и броят на дивите птици, зимуващи в Европа, се увеличава, те вероятно са изложени на по-висок риск от инфекция с ВПИП в сравнение с предходните години поради наблюдаваната устойчивост на вируса в Европа", каза Гилхем де Сезе, ръководител на отдела за производство на оценка на риска към ЕОБХ.

Центърът препоръчва бързо прилагане на подходящи и устойчиви стратегии за смекчаване на ВПИП, включително подходящи мерки за биосигурност и стратегии за наблюдение за ранно откриване. Трябва да се обмислят средносрочни до дългосрочни стратегии за превенция в гъсто населени райони и в системи за производство на домашни птици, които са силно податливи на излагане на инфлуенца по птиците.

За съставянето на доклада за птичия грип принос има и Европейският център за превенция и контрол на заболяванията и референтната лаборатория на ЕС.

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Безпрецедентен географски обхват

Продължаващият сезон на ВПИП е довел до най-голямата епидемия, наблюдавана досега в Европа, с общо 2467 огнища при домашни птици и 47,5 милиона птици, умъртвени в засегнатите предприятия. Освен това са били съобщени 187 случая при птици, отглеждани в затворени помещения, и 3573 ВПИП случаи при диви птици. Географският обхват на тазгодишната епидемия е безпрецедентен, като докладваните случаи варират от островите Свалбард в Норвегия до Южна Португалия и чак на изток до Украйна, засягайки общо 37 европейски държави.

През есента на 2021 г. вирусът ВПИП също е прекосил Атлантическия океан за първи път, разпростирайки се от Европа към Северна Америка по миграционни пътища и причинявайки тежка епидемия сред домашните птици в няколко канадски провинции и американски щати, както и причинявайки смъртност на диви птици.

Нисък риск за хората

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), който също е допринесъл за доклада, заключава, че рискът от инфекция за общото човешко население в ЕС/ЕИП е нисък и нисък до среден за професионално изложени хора, с висока несигурност поради голямото разнообразие на циркулиращите вируси на птичия грип в популациите на птици. Рискът от предаване на хората чрез излагане на заразени птичи продукти се счита за незначителен.

Освен това ECDC публикува технически доклад относно "Тестване и откриване на зоонозни грипни вирусни инфекции при хора в ЕС/ЕИП", за който EFSA, референтната лаборатория на ЕС и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа също са допринесли.