Да не се сатанизира ВиК дружеството заради водната криза в Перник призова министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Тя каза, че трябва да се позволи на работещите там да се справят със ситуацията и посочи, че е опасно този проблем - в Перник и в други населени места, да се политизира. Тя апелира към обединени усилия за решаване на проблема.

По време на парламентарния контрол тя коментира, че стратегията за развитие на ВиК сектора на този етап не е нужно тя да се актуализира и ще важи до 2023 година. Тя напомни, че документът е с висока оценка от ЕК.

Сред основните цели на стратегията е ВиК отрасълът да достигне съответствие с националните и европейски екологични изисквания, подчерта ресорният министър. Той трябва да бъде екологичен, финансово и технически устойчив, а цените на ВиК услугите да са социално поносими като не се прави компромис с качеството. 

Министърът изтъкна, че по стратегията не е осигурен пълният размер на необходимите финансови средства за сектора, като напомни, че в документа са залегнали 11 млрд. лева за периода на действие на стратегията, като част от средствата са по европрограми.

Тя подчерта и че основният проблем на отрасъла е недостатъчно финансиране.

Петя Аврамова напомни, че има концепция за разработването на проектозакона за ВиК. По темата за социалната поносимост на водата тя изтъкна, че цената на водата се определя от КЕВР и тя не надхвърля социални праг и посочи, че в новия закон се предвижда запазване на социалната поносимост на цената, а дебатът за водните помощи предстои.

Народното събрание възложи на министъра на регионалното развитие и благоустройството до 15 май 2020 г. да подготви и да обяви за обществено обсъждане проект на Закон за ВиК, който да гарантира дългосрочно решение на проблемите в сектора, в това число социална поносимост на цените на ВиК услугите и въвеждането на водни помощи, качеството на услугите и осигуряване на допълнителни финансови инструменти за увеличаване на инвестициите в сектора и повишаване на контрола по тяхното изпълнение.

Министърът трябва да информира два пъти годишно - през юни и декември, НС за напредъка по изпълнение на Плана за действие за изпълнение на мерките към Стратегията развитие и управление на ВиК за периода 2014 - 2023 г. и при необходимост да предложи на МС актуализация на стратегията. Отхвърлено беше предложението на ДПС за оптимизация на щатния състав на ВиК дружествата и информиране на НС в срок до 6 месеца и за ежегоден отчет на реинвестициите във ВиК сектора по всички направления в дейността им.