Коледните ритуали на Римокатолическата и на Протестантската църква почти не се различават. И все пак, ако католиците отслужват коледната меса в полунощ на 24-и декември, то при протестантите службата може да започне още в следобедните часове. Католиците не признават втория ден на Рождество - 26-и декември, а честват паметта на Свети Стефан.

В Германия, страната на Реформацията, между протестанти и католици в продължение на векове е тлеела дълбока вражда. Многобройните публични осъждания на другия, борбите и войните на религиозна основа могат да се проследят исторически през вековете.

С Реформацията, която започва в началото на 16-и век, започва разцеплението на църквата на две религиозни общности - католическа и протестантска. Желанието на католическия монах Мартин Лутер (1483-1546) да реформира "своята" църква не се изпълнява. Поради това през 1517-а година той закачил своите 95 тезиса на вратата на църквата във Витенберг, за което обаче няма исторически доказателства. Лутер критикува църковната търговия с индулгенции, която според тогавашната доктрина дава възможност на вярващите да изкупуват греховете си.

Около 500 години по-късно двете църкви в Германия са се сближили сериозно. Въпреки това някои важни различия остават. Ето част от тях:

1. Разбирането на Библията

Католицизмът и протестантството имат различни разбирания за значението и авторитета на Библията. За протестантите още от времето на Лутер е ясно, че "Sola Scriptura" - свещената книга - е единственият източник на Божието слово. Католиците от своя страна вярват, че само Библията не е достатъчна и че наред със Светото писание римокатолическата традиция също е задължителна за християнте.

2. Разбирането за църквата

Католическата църква под ръководството на папата се възприема като единствената истинската църква. Докато възникналите в резултат от Реформацията църкви се възприемат като равностойни, въпреки различията помежду им.

3. Папата

Протестантите не са толерантни спрямо папата. Според тях тази институция противоречи на Библията. Католиците от своя страна виждат в папата наследник на апостол Петър, респективно определения от Исус Христос ръководител на тяхната църква.

4. Разбирането за постовете

Според католическите разбирания чрез ръкополагането епископите, свещениците и дяконите получават специално призвание от Бога за своята дейност. Затова свещеникът стои над католическите миряни. Ръкополагани могат да бъдат единствено мъже.

Протестантската църква пък не разглежда духовната служба като ръкополагане на личността, а като функция, която Бог изначално е предвидил за човека. И е възможно тя да бъде възлагана на всеки един вярващ - включително на жените.

5. Евхаристията или Светото причастие

Евхаристията или Светото причастие е онова понятие, което пресъздава смъртта и възкресението на Исус Христос. То произтича от последната вечеря на Исус Христос с неговите ученици в навечерието на неговото разпъване на кръста. Католическата Евхаристия може да бъде водена само от ръкоположен свещеник - само той може да превърне хляба и виното в тяло и кръв на Христос. На церемонията некатолици не се допускат.

А в протестантството всеки покръстен е добре дошъл на церемонията и може да я води. Католиците виждат в ритуала постоянната възстановка на саможертвата на Исус Христос. За протестантите тя представлява просто възпоменание на смъртта му и неговото последващо възкресение.

6. Тайнствата

Според римокатолическата църква има седем свещени действия, т.нар. седем тайнства. Това са кръщение, миропомазване, причастие, покаяние, брак, ръкополагане и елеосвещение (за изцеряване на телесни болести и душевни немощи).

За протестантите тайнствата са само две: кръщението и Евхаристията. Според техните разбирания това са символно-ритуални действия, чрез които Бог обединява и благославя хората.

7. Почитта към Мария и светиите

Католиците почитат Мария, майката на Исус, като "небесна кралица", отъждествявайки я по много начини с нейния син. Една от свързаните с нея догми е спасението ѝ от първородния грях. Католическата църква почита и светии - над 4000. Вярващите очакват от тях чудеса и се кланят пред техните мощи.

Протестантството отхвърля католическите догми за Мария като небиблейски. По същата причина се отхвърля и почитта към светците. Реформаторското разбиране гласи, че всеки трябва да се обръща директно към Бога в своите молитви.

8. Безбрачието

Обетът за безбрачие и сексуално въздържание е познат от всички големи световни религии. За католическата църква целибатът е задължителен за свещениците, монасите и монахините. Междувременно обаче и в католическата църква има стремления да се разреши на свещениците да сключват брак.

За разлика от тях протестантите отхвърлят безбрачието като задължение. Мартин Лутер е призовал за премахването му още през 1520 година, а само пет години по-късно се е оженил за бившата монахиня Катарина фон Бора.

Материалът е публикуван в DW