ЕС и Лондон желаят да запазят безмитния режим и след напускането на Великобритания, но е възможно да върнат визите за дългосрочен престой. Това показва разпространен от Европейския съвет текст на документа за бъдещите отношения след оттеглянето на Великобритания от ЕС.

Този документ, заедно с проекта на споразумението за оттеглянето на Великобритания, се очаква да бъдат одобрени в неделя от Европейския съвет. Европейската комисия уточни по-рано днес, че до неделя преговорите по рамката на бъдещите отношения ЕС-Лондон продължават.

Според документа за рамката на бъдещите отношения се предвижда ЕС и Великобритания да запазят свободното движение на стоки и капитали, но не и на хора и услуги. Предвижда се краткосрочният престой (обикновено до 90 дни в една календарна година - бел. кор.) на британци в ЕС и на граждани на държави от ЕС във Великобритания да остане без визи. За дългосрочен престой за учене и работа се предвижда въвеждането на допълнителни процедури.

Документът очертава намеренията за запазване на тясно сътрудничество в областта на разузнаването, борбата със заплахите в интернет, разследването на престъпления. Предвижда се съвместна двустранна комисия да урежда възможните спорове. Когато спорните въпроси не намерят решение в рамките на създадена за целта двустранна комисия, но засягат правото на ЕС, последната дума ще има Европейският съд.

Изпълнението на решенията на двустранната комисия и на Съда на ЕС ще бъде задължително. Когато в разумен срок тези решения не бъдат изпълнени от едната страна, другата страна може да наложи наказания и да въведе временно свои мерки, включително да спре изпълнението на двустранните договорености. Независим арбитър ще може да оценява съразмерността на предприетите в такива случаи мерки.

Според документа се предвижда възможност за въвеждане на едностранни временни ограничения в нарушение на двустранните договорености. Това може да се допусне, когато има обстоятелства със значително отражение върху икономиката, обществото или околната среда.

Документът не разглежда въпроса за удължаването на преходния срок между напускането на Великобритания и пълното й оттегляне от досегашните отношения с ЕС след т. нар. преходен срок. В документа не се посочва как ще бъдат решени откритите въпроси около Гибралтар.