Европейският парламент прие днес незаконодателен призив всички държави от ЕС да одобрят Истанбулската конвенция.

Документът бе гласуван с 500 гласа "за", 91 "против" и 50 въздържали се, уточни пресслужбата на ЕП.

Евродепутатите призовават ЕС да се присъедини към Истанбулската конвенция и всички държави от Общността да я ратифицират, за да се прекрати насилието над жените.

ЕП призовава Съвета на ЕС незабавно да приключи процеса на ратифициране на конвенцията. Отправен е призив към седемте държави от ЕС, които са я подписали, но още не са я ратифицирали - България, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Словакия и Великобритания, да сторят това без отлагане.

Евродепутатите осъждат атаките и кампаниите срещу конвенцията в някои страни, които са основани на умишлено неправилно тълкуване и невярно представяне на нейното съдържание пред обществото.

Те изискват от Европейската комисия да добави борбата срещу основаното на пола насилие като приоритет в следващата европейска стратегия за равенство между половете. Те искат също от ЕК да представи законопроект за справяне с всички форми на насилие, основано на пола, включително онлайн тормоз и кибернасилие, и призовават насилието срещу жените да бъде включено в списъка на престъпленията в ЕС.

Всички държави в ЕС трябва да осигурят правилното прилагане и изпълнение на конвенцията със съответното финансиране и служители. Предоставянето на подходящо обучение за всички специалисти, които работят с жертви на насилие (магистрати, лекари, полицаи), е особено важно, се посочва в резолюцията. ЕП потвърждава подкрепата си за осигуряване на 193,5 млн. евро за предотвратяване и борба с основаното на пола насилие.

Според допитване от 2014 г. на Агенцията на ЕС за основните права, всяка трета жена в Общността е била жертва на физическо и/или сексуално насилие след 15-годишната си възраст. Общо 55 на сто от жените са били изложени на поне една форма на сексуален тормоз, 11 на сто - на кибертормоз. Една от 20 жени е била изнасилена, се отбелязва в съобщението.