По въпроса със споразумението на ООН за миграцията се разпространява дезинформация, заяви днес говорител на Европейската комисия.

Споразумението насърчава сътрудничеството между държавите по въпросите на миграцията, включително при връщането на незаконните мигранти, прави разлика между мигранти и бежанци, признава общочовешките права, очертава начини за борба с незаконната миграция и каналджийството, признава необходимостта от охрана на границите за запазването на сигурността, както и самостоятелността на държавите по въпросите на миграцията.

Споразумението не е правно обвързващо, не въвежда незаконно право на миграция и не цели да насърчава незаконната миграция, добави говорителят.

Да кажем това е нашият начин да се преборим с дезинформацията по този въпрос. Разполагаме със скромни възможности, необходимо е съгласуване между всички държави от ЕС, посочи той.

България бе една от страните, които не подписаха споразумението.

Говорителят цитира председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, според когото би било добре онези, които взимат отношение по документа, първо да го прочетат