Птицата пристига дни преди настъпването на астрономическата пролет. Според народните поверия, това е ясен знак, че зимата отстъпва и колкото и да има по-студени дни, те не могат да се задържат дълго.

Ето и някои от най-разпространените българите вярвания, свързани с появяването на щъркелите:

- дошло е време за обновление или възраждане в живота ни;

- можем да очакваме някакво ново пристигане - на късмет, на човек, на случка;

- дошло е време да укрепим или подобрим дома си, или да заздравим семейството, или приятелския си кръг;

- да се огледаме за нови открития, цели или за нови планове за изпълнение - те са наоколо, само трябва да ги видим;

- да обърнем внимание на своите най-близки възрастни хора, на своите предци;

- чувстваме как "късметът" витае около нас. Да действаме тогава, да тръгваме на лов за нови възможности!