Часове преди настъпването на астрономическата зима, служителите на столичния Зоопарк заснеха със скрита камера как мечокът Тони заспива зимен сън. 

"Мечокът Тони в Софийския зоопарк вече изпада в зимен сън. На този клип, заснет със специална фотокамера (фотокапан), монтирана във вътрешното му заграждение, което служи и за зимна бърлога, може да видите как Тони прекарва зимните дни. Той си е направил гнездо от сено и слама, върху което спи и се търкаля като върху удобен матрак.

Заснемането на неговото поведение по време на зимния период се провежда за втора поредна зима. Зоологическа градина - София сътрудничи на екип от учени от Биологически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и ИБЕИ-БАН, който изпълнява проект на тема "Комплексни генетични и етологични изследвания за дългосрочно in situ и ex situ опазване на кафявата мечка, Ursus arctos" финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОН. Проектът цели да разшири познанията за биологията, екологията и поведението на кафявата мечка в България. Получените резултати ще позволят да се отговори на въпроси относно популационна принадлежност на мечките на затворено и поведението на индивидите по време на критичния период на зимния сън.", написаха от столичния Зоопарк в своята фейсбук страница.